Rigsrevisionens chef mødtes med de nordiske samarbejdsministre

10.09.20 | Nyhed
De nordiska samarbetsministrarna sammanträdde per videolänk
Fotograf
Morten Skovgaard Hansen
På invitation fra Danmarks samarbejdsminister Mogens Jensen deltog rigsrevisor Lone Strøm på de nordiske samarbejdsministres møde den 10. september. Årsagen var den igangværende revision af Nordisk Ministerråds årsregnskaber for 2019. Rigsrevisionen meddeler nu, at de har fundet så mange regnskabsmæssige mangler, især i forhold til den samlede projektgæld, at de ikke kan stå inde for, at Nordisk Ministerråds regnskaber er retvisende. Nordisk Råds og Nordisk Kulturfonds årsregnskaber for 2019 vil derimod blive godkendt.

– Det er naturligvis helt afgørende, at de nordiske regeringers penge bliver forvaltet så godt som muligt, siger Danmarks samarbejdsminister Mogens Jensen, der fungerede som mødeleder.

– På mødet definerede samarbejdsministrene nogle konkrete deadlinekrav til ministerrådets sekretariat, og vi forventer, at generalsekretæren tager ansvar for, at de bliver overholdt. Vi vedtog desuden at ansætte en midlertidig ekstern økonomichef, som leder arbejdet med at udarbejde korrekte regnskaber for 2020, samt at sekretariatet skal øge personalestyrken på økonomiområdet, eftersom det vurderes at være absolut essentielt, understreger han.

Efter samtalen med rigsrevisionen vil ministerrådets sekretariat nu fokusere på at få det nye system op at køre med fuld funktionalitet, kvalitetssikre sine økonomiske processer og gennemgå Nordisk Ministerråds samlede projektgæld. Målsætningen er, at man senest i midten af februar skal fremlægge fyldestgørende og korrekte regnskaber for 2020.

– Vi tager naturligvis dette meget alvorligt, siger generalsekretær Paula Lehtomäki. Samtidig er det vigtigt for mig at fremhæve, at rigsrevisionen i sin dialog med mig har understreget, at der ikke foreligger nogen som helst mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af penge. 

Rigsrevisionen havde også anmærkninger til Nordisk Ministerråds årsregnskaber i forbindelse med revisionen af regnskaberne i 2018. For at sikre at der ikke forelå nogen uregelmæssigheder inden indførelsen af det nye økonomistyringssystem, blev der udført en intern revision, hvor 13.000 bilag blev gransket. Bilagene omfattede perioden fra starten af januar 2018 til april 2019, og konklusionen blev, at alt var korrekt håndteret, og at enhver mistanke om misbrug var uberettiget.