Sjefen for den danske riksrevisjonen møtte de nordiske samarbeidsministrene

10.09.20 | Nyhet
De nordiska samarbetsministrarna sammanträdde per videolänk
Fotograf
Morten Skovgaard Hansen
På invitasjon fra Danmarks samarbeidsminister Mogens Jensen deltok riksrevisor Lone Strøm på de nordiske samarbeidsministrenes møte 10. september. Anledningen var den pågående revisjonen av Nordisk ministerråds årsregnskaper for 2019. Riksrevisjonen meddeler nå at de har funnet så mange mangler i regnskapet, framfor alt når det gjelder den samlede prosjektgjelden, at de anser at de ikke kan gå god for at Nordisk ministerråds regnskaper er riktige. Nordisk råds og Nordisk kulturfonds årsregnskaper for 2019 vil derimot bli godkjent.

– Det er naturligvis av største betydning at de nordiske regjeringenes penger forvaltes så godt som mulig, sier Danmarks samarbeidsminister Mogens Jensen, som ledet møtet.

– På møtet framsatte samarbeidsministrene konkrete krav om frister til ministerrådets sekretariat, og vi forventer at generalsekretæren tar ansvar for at de blir oppfylt. Vi vedtok også å tilsette en midlertidig ekstern økonomisjef som skal lede prosessen med å utarbeide korrekte regnskaper for 2020, og at sekretariatet skal øke personalressursene på økonomiområdet, ettersom det anses som helt nødvendig, understreker han.

Etter samtalen med riksrevisjonen kommer ministerrådets sekretariat nå til å fokusere på å få det nye systemet på plass med full funksjonalitet, å kvalitetssikre sine økonomiske prosesser og å gå gjennom Nordisk ministerråds samlede prosjektgjeld. Målsetningen er å presentere dekkende og korrekte regnskaper for 2020 senest i midten av februar.

– Vi tar naturligvis dette veldig alvorlig, sier generalsekretær Paula Lehtomäki. – Samtidig er det viktig for meg å påpeke at riksrevisjonen i dialog med meg har understreket at det ikke finnes noen som helst mistanker om uregelmessigheter eller om at penger har blitt misbrukt. 

Riksrevisjonen hadde anmerkninger til Nordisk ministerråds årsregnskaper også i forbindelse med revisjonen av resultatet for 2018. For å forsikre seg om at ingen uregelmessigheter forelå før innføringen av nytt økonomiadministrasjonssystem, ble det gjennomført en intern revisjon der 13.000 bilag ble gransket. Bilagene berørte perioden fra begynnelsen av januar 2018 til april 2019 og viste at alt var skjøttet på korrekt vis, og at det ikke var grunn for mistanker om misbruk.