Terveyshätätilanteisiin varautumista vahvistetaan Pohjolassa

25.03.22 | Uutinen
Underskrift
Valokuvaaja
Alf Ove Hansen Augus Media
Pohjoismaiden terveysministerit ovat allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman, jonka tavoitteena on vahvistaa terveyshätätilanteisiin varautumista Pohjolassa.

– Me Pohjoismaiden terveysministerit haluamme syventää pohjoismaista yhteistyötä, jotta terveyshätätilanteisiin varautumista ja muutosjoustavuutta saataisiin vahvistettua Pohjoismaissa ja koko Euroopassa, todetaan terveysministerien juuri allekirjoittaman julkilausuman alussa. Julkilausuma on jatkoa pääministerien yhteiselle julkilausumalle, joka koski pohjoismaisen kriisivalmiuden vahvistamista.

Tiiviimpää yhteistyötä monella saralla 

Terveysministerit haluavat kehittää terveyshätätilanteisiin varautumista tehostamalla yhteistyötä useilla painopistealueilla: 

• terveystietojen vaihto 

• jatkuvan tilannekuvan ylläpito 

• viestinnän vahvistaminen

• koordinoidut valmiusharjoitukset ja kokemustenvaihto  

• yhteinen tutkimus, jossa selvitetään rokotteisiin liittyvää innovointi-, kehitys- ja tuotantokapasiteettia.

Ministereillä on kova tavoitetaso, koska pohjoismaisen ja eurooppalaisen yhteistyön katsotaan hyödyttävän kaikkia osapuolia.  

– Kriisiajat, kuten koronapandemia ja nyt Ukrainan sota, osoittavat vahvan terveys- ja hyvinvointijärjestelmän tärkeyden. Pohjoismaat tekevät jo nyt terveysalalla hyvää varautumisyhteistyötä, mutta sitä on mielestämme entisestään vahvistettava, sanoi Norjan terveysministeri Ingvild Kjerkol. 

Kriisiajat, kuten koronapandemia ja nyt Ukrainan sota, osoittavat vahvan terveys- ja hyvinvointijärjestelmän tärkeyden. Pohjoismaat tekevät jo nyt terveysalalla hyvää varautumisyhteistyötä, mutta sitä on mielestämme entisestään vahvistettava.

Ingvild Kjerkol, Norjan terveysministeri

Pohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä

Julkilausuman allekirjoitusta edelsi Pohjoismaiden terveysministerien kokous Norjan Stavangerissa sekä etäkokous EU:n terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaavan komissaarin Stella Kyriakidesin kanssa. Osapuolet keskustelivat mahdollisuudesta lisätä pohjoismaista yhteistyötä ja siitä, miten Pohjola voisi alueena tukea terveyshätätilanteisiin varautumista EU-tasolla. Esimerkiksi terveystietoihin keskittyvä Nordic Commons -hanke voisi tukea eurooppalaisen terveysdata-avaruuden kehittämistä. Siitä olisi hyötyä Pohjoismaille ja koko Euroopalle. Ministerit mainitsivat myös, että Pohjola voisi ottaa hoidettavakseen konkreettisia tehtäviä ja laatia ratkaisuehdotuksia.

Koronakokemukset tukevat yhteistyön lisäämistä 

Pohjoismaiden ministerit pohtivat kokouksessaan lisäksi haasteita, jotka liittyvät korona-aikaan ja Ukrainan tilanteeseen. Ministerit olivat yksimielisiä siitä, että Pohjoismailla on paljon opittavaa toistensa kokemuksista ja kansallisista toimista. Eurooppalainen yhteistyö osoittautui täysin välttämättömäksi Pohjolaa kohdanneen koronakriisin hallinnassa. Julkilausuman keskiössä onkin se, että terveyshätätilanteiden pohjoismaista varautumisyhteistyötä vahvistamalla voidaan tukea myös eurooppalaista yhteistyötä.