Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Øget sundhedskriseberedskab i Norden

25.03.22 | Nyhet
Underskrift
Photographer
Alf Ove Hansen Augus Media
Nordens sundhedsministre har underskrevet en fælles deklaration, der skal styrke det nordiske sundhedskriseberedskab i Norden.

- Vi, sundhedsministrene i de nordiske lande ønsker et øget samarbejde for at styrke sundhedsberedskabet og modstandsdygtigheden i krisesituationer i Norden og i resten af Europa. Sådan lyder indledningen i den deklaration, sundhedsministrene netop har underskrevet. Deklarationen bygger videre på statsministrenes fælles erklæring om at styrke det nordiske kriseberedskab.

Intensiveret samarbejde på flere områder 

Med sundhedskriseberedskabet ønsker sundhedsministrene at intensivere samarbejdet inden for en række prioriterede områder: 

 


•    Udveksling af sundhedsdata 


•    Kontinuerlige situationsbeskrivelser 


•    Styrket kommunikation


•    Koordinerede beredskabsøvelser og erfaringsudveksling  


•    Fælles studie for at kortlægge innovation og udviklings- og produktionskapacitet af vaccineproduktion


 


Ambitionen med deklarationen er høj hos ministrene, der pointerer, at et intensiveret samarbejde i nordisk og europæisk regi vil gavne os alle.  


- Krisetider som COVID19 og nu krigen i Ukraine viser os, hvor vigtigt det er med et stærkt sundheds- og velfærdssystem. Det nordiske samarbeide i forhold til sundhedsberedskab er godt, men vi er alle enige om, at det skal styrkes, sagde Ingvild Kjerkol, sundhedsminister i Norge. 

Krisetider som COVID19 og nu krigen i Ukraine viser os, hvor vigtigt det er med et stærkt sundheds- og velfærdssystem. Det nordiske samarbejde i forhold til sundhedsberedskab er godt, men vi er alle enige om, at det skal styrkes

Ingvild Kjerkol, sundhedsminister i Norge

Nordisk og europæisk samarbejde

Inden deklarationen blev underskrevet, mødtes de nordiske sundhedsministre i Stavanger og havde en digital drøftelse med EUs sundheds– og fødevaresikkerhedskommissær Stella Kyriakides. Parterne debatterede muligheden for at øge det nordiske samarbejde og hvordan Norden kan bidrage til EU’s sundhedsberedskab. Fx kan sundhedsdata-projektet Nordic Commons bidrage til European Health Data Space arbejdet. Det vil gavne de nordiske lande, og det vil gavne hele Europa Derudover nævnte ministrene muligheden for, at Norden kan bidrage med at påtage sig konkrete opgaver og udarbejde forslag til løsninger, der vil gavne hele Europa.        

 

COVID19 erfaringer peger på mere samarbejde 

De nordiske ministre drøftede også de udfordringer, der har været under COVID19 og de nuværende udfordringer omkring situationen i Ukraine. Ministrene var enige om, at de nordiske lande har meget at lære af hinanden i forhold til det landene har været igennem og de initiativer, der er iværksat. Europæisk samarbejde har vist sig at være helt nødvendigt for håndtering af den krise, Norden har stået overfor. Det står derfor centralt i deklarationen, at et styrket nordisk samarbejde ifht. sundhedskriseberedskab kan bidrage til det europæiske samarbejde.