Uusi pohjoismainen maahanmuuton asiantuntijafoorumi

15.03.22 | Uutinen
Intergration
Valokuvaaja
Johannes Jansson
Pohjoismaiden ulkopuolella syntyneet ja Pohjoismaissa asuvat kotouttamisasiantuntijat neuvovat jatkossa Pohjoismaiden ministerineuvostoa pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevissa asioissa. Työn perustana on heidän ammatillinen asiantuntemuksensa sekä omat kotoutumiskokemukset Pohjoismaista.

Tänään esiteltävän pohjoismaisen maahanmuuttoasiantuntijafoorumin (Nordic Migrant Expert Forum) tarkoituksena on saada viranomaistoimet sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien tarpeet kohtaamaan nykyistä paremmin. Sillanrakentajina toimivat uuden foorumin asiantuntijajäsenet. Heidän tehtävänään on esittää haasteisiin ja ratkaisuihin liittyviä näkemyksiä viranomaisille ja muille pohjoismaisille kotouttamistoimijoille. Asiantuntijat tuovat pohjoismaiseen kotouttamisyhteistyöhön monipuolista osaamista, uusia menetelmiä, tutkimustietoja ja parhaita käytäntöjä. Norjan työ- ja osallisuusministeri Marte Mjøs Persen on tyytyväinen uuden foorumin perustamiseen ja odottaa siltä paljon:       

– Pohjoismaiden viranomaiset ja yhteistyöelimet saavat maahanmuuttoasiantuntijafoorumista yhteistyökumppanin, jolta ne voivat pyytää arvioita ja neuvoja. On tärkeää, että viranomaisilla on tiivistä vuoropuhelua kotoutettavia lähellä olevien asiantuntijoiden kanssa. Se vahvistaa osaamispohjaamme ja auttaa parantamaan pohjoismaisen kotouttamisyhteistyön laatua. Olenkin iloinen foorumin perustamista ja toivon saavamme siltä uusia avauksia ja näkemyksiä, työ- ja osallisuusministeri Marte Mjøs Persen toteaa.

Kaikkien pitää olla valmiita oppimaan ja muuttamaan kantojaan.

Foorumissa on 16 jäsentä, jotka ovat kaikki syntyneet Pohjoismaiden ulkopuolella ja tulleet tänne itsekin maahanmuuttajina. Jäsenillä on asiantuntemusta pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvistä aiheista, ja he asettavat työlleen yhtä kovia tavoitteita ja odotuksia kuin Norjan työ- ja osallisuusministeri:  

– Kotouttaminen on suhteiden luomista eritaustaisten ihmisten välille. Kotouttaminen on myös kaksisuuntaista: enemmistön ja vähemmistön pitää molempien olla valmiita oppimaan ja muuttamaan kantojaan. Itse aloitan työt tältä pohjalta ja toivon foorumin lisäävän yhteisöjen, kansojen ja sektorien välistä luottamusta ja vuorovaikutusta sekä tukevan sitä kautta kotouttamista Pohjoismaissa, sanoo foorumin jäsen Ahmed Abdirahman. Hän on myös toimitusjohtaja ja perustaja ruotsalaisessa Global Village -säätiössä.

 

Kotouttaminen ja sosiaalisesti kestävä Pohjola 

Pohjoismainen foorumi on perustettu osana uutta, vuoteen 2024 ulottuvaa kotouttamisohjelmaa. Ohjelma nojaa kuuden viime vuoden aikana saatuihin pohjoismaisiin kokemuksiin ja tuloksiin, jotka liittyvät pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseen. Foorumi tukee Pohjoismaiden ministerineuvoston 2030-visiota ja varsinkin tavoitetta sosiaalisesti kestävän Pohjolan luomisesta.