Vihreä siirtymä uuden energiapoliittisen yhteistyöohjelman keskiössä

16.12.21 | Uutinen
Havvindmøller ved Samsø
Photographer
Anne Sofie Bender/norden.org
Lähivuosien pohjoismaisessa energiayhteistyössä keskitytään vahvasti toimiin, jotka tukevat vihreää siirtymää. Lisäksi tuetaan siirtymistä talouteen, joka perustuu uusiutuvaan ja ilmastoneutraaliin energiaan. Näin linjataan uudessa pohjoismaisessa energiapoliittisessa yhteistyöohjelmassa vuosiksi 2022–2024.

Uudessa ohjelmassa on seitsemän painopistealuetta, joita on määrä priorisoida tulevina vuosina. Ne koskevat energiasektorin vihreää siirtymää, tutkimusyhteistyön vahvistamista, sähkömarkkinayhteistyötä, energiatehokkuutta, EU- ja Eta-yhteistyötä, voimaloiden sosiaalista hyväksyntää sekä liikennesektorin vihreää siirtymää.

Kaikki ohjelmapanostukset edistävät pohjoismaisen yhteistyövision toteutumista. Vision mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä, ja energia-alalla on tässä ratkaiseva merkitys.

EU-ulottuvuus tärkeä

– Pohjoismaiden tulee jatkaa menestyksekästä energiayhteistyötään. Sähkömarkkinayhteistyömme on tiiviisti integroitunutta, joten kansallisilla energiapoliittisilla toimilla on suuri merkitys muille maille. Lisäksi meillä on yhteinen energia-agenda EU:ssa ja Etassa, jossa Pohjoismaat voivat yhdessä toimia oma-aloitteisesti suhteessa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä. Hän toimii vuonna 2021 myös Pohjoismaiden energiaministerien puheenjohtajana.

Suhde EU- ja Eta-asioihin on jatkossakin keskeinen aihe pohjoismaisessa energiayhteistyössä. Yhteistyöohjelmassa todetaan, että keskinäinen yhteistyö ja koordinaatio voivat parantaa Pohjoismaiden mahdollisuuksia vaikuttaa EU- ja Eta-prosesseihin.

Pohjoismaat ovat kestävien energiaratkaisujen edelläkävijöitä. Niillä onkin eurooppalaisella tasolla paljon annettavaa – myös nyt, kun maat ovat elpymässä koronapandemiasta.

Huomiota myös haastavampiin sektoreihin

Pohjoismainen sähkömarkkinayhteistyö on täysin keskeistä, mutta uuden yhteistyöohjelman tärkeänä osa-alueena on myös sektori-integraatio. Ohjelman mukaan Pohjoismaiden sähköntuotanto on hyvää vauhtia muuttumassa hiilettömäksi. Jatkossa aiotaan paneutua entistä pontevammin myös liikenne-, teollisuus- ja lämmityssektoreihin, joilla hiilestä irrottautuminen on hankalampaa.

– Energiayhteistyö on täysin keskeistä, kun pyrimme saavuttamaan pohjoismaisen vision tavoitteet. Tavoitteena on ilmastoneutraali pohjoismainen energiantuotanto, mutta yhteistyössä keskitytään mitä suurimmassa määrin myös sen hyödyllisyyteen kuluttajille. Pohjoismainen energiayhteistyö on ainutlaatuista, ja se mainitaan usein kansainvälisenä edelläkävijänä. Tästä on pidettävä kiinni myös jatkossa, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.