Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Grön omställning i fokus i nytt program för nordiskt energisamarbete

16.12.21 | Nyhed
Havvindmøller ved Samsø
Photographer
Anne Sofie Bender/norden.org
Det nordiska energisamarbetet ska de närmaste åren fokusera starkt på aktiviteter som understödjer den gröna omställningen och övergången till en ekonomi baserad på hållbar och klimatneutral energi. Det är innehållet i ett nytt nordiskt energipolitiskt samarbetsprogram för 2022-2024.

Det nya samarbetsprogrammet lyfter fram sju insatsområden som ska prioriteras de kommande åren. Det handlar om grön omställning av energisektorn, stärkt forskningssamarbete, elmarknadssamarbete, energieffektivisering, samarbete i EU- och EES, social acceptans för energianläggningar och grön omställning av transportsektorn.

Alla insatser i samarbetsprogrammet bidrar till att målen i den nordiska visionen uppfylls. Enligt visionen ska Norden vara världens mest hållbara och integrerade region 2030, och energisektorn spelar en avgörande roll i det arbetet.

EU-dimensionen viktig

- Det är viktigt att de nordiska länderna fortsätter sitt framgångsrika nordiska energisamarbete. Vi har ett tätt integrerat elmarknadssamarbete och det innebär att det som sker i energipolitiken i ett land har stor betydelse för de andra länderna. Dessutom har vi en gemensam energiagenda inom ramen för EU och EES, där Norden tillsammans kan spela en proaktiv roll gentemot EU:s gröna giv, the Green Deal, säger Finlands näringsminister Mika Lintilä, som är ordförande för de nordiska energiministrarna under 2021.

Relationen till EU- och EES-frågor har fortsatt hög prioritet i det nordiska energisamarbetet. I samarbetsprogrammet står bland annat att Norden via samarbete och koordinering har ökade möjligheter att påverka processer som sker i EU och EES.

Norden ligger i framkant när det gäller hållbara energilösningar och har mycket att bidra med på europeisk nivå, också nu när länderna ska återhämta sig efter covid-19.

Fokus också på mer utmanande sektorer

Det nordiska elmarknadssamarbetet är helt centralt, men också sektorsintegrering tas upp som en viktig del i det nya samarbetsprogrammet. Där sägs att den nordiska elproduktionen är på god väg att bli koldioxidfri men att man framöver också kommer att fokusera på de sektorer där reduceringen av koldioxidutsläpp är mer utmanande, som transport, industri och uppvärmning.

- Samarbetet inom energisektorn är helt väsentligt i vår strävan att nå målen i den nordiska visionen. Målet är en klimatneutral energiproduktion i Norden, men samarbetet handlar också i allra högsta grad om att konsumenterna ska ha nytta av det. Det nordiska energisamarbetet är unikt och lyfts ofta fram som en förebild internationellt, det ska vi slå vakt om också framöver, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.