Pohjoismaat vahvistavat uusiutuvaan energiaan liittyvää yhteistyötään

12.11.14 | Uutinen
Tiivistelmä Pohjoismaiden energiaministerien kokouksesta Islannissa 12. marraskuuta 2014

Pohjoismaiden energiaministerit tapasivat Islannin Keflavíkissa 12. marraskuuta 2014. Kokousta johti Islannin kauppa- ja teollisuusministeri Ragnheiður Elín Árnadóttir.

Uusiutuvien energianlähteiden osuus on Pohjoismaissa suurempi kuin useimmissa muissa maissa, mutta liikenteen ja merenkulun energiakulutuksessa on samat suuret haasteet kuin muillakin mailla. Ministerit ovat yksimielisiä siitä, että Pohjoismaiden on energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vahvistettava yhteistyötä, joka liittyy uusiutuvien energiamuotojen käyttöön maa-, meri- ja lentoliikenteessä.

Vihreään talouteen siirtyminen edellyttää ministerien mukaan puhtaan tekniikan kehittämistä ja osaamisyhteistyön vahvistamista. He olivatkin hyvin tyytyväisiä Pohjoismaisen energiantutkimuksen uuteen strategiaan, joka keskittyy uuteen energiatekniikkaan ja kestäviin energiaratkaisuihin.  

Ministerit korostivat pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tehtävää hedelmällistä yhteistyötä. Se luo perustan sähkömarkkinoiden toimivuudelle ja tehokkuudelle, mistä hyötyvät sekä yritykset että kansalaiset. Ministerit pitävätkin tärkeänä yhteisen verkkosuunnittelun jatkamista pohjoismaisen hyödyn näkökulmasta. Muita keskeisiä painopistealueita ovat järjestelmänhallinta ja uusiutuvan energian nykyistä suurempi integrointi verkkoihin. Ministerit painottavat niin ikään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhdentymisen jatkamista sekä eurooppalaisiin sisämarkkinoihin liittyvän yhteistyön kehittämistä. Yhteispohjoismaisia sähkömarkkinoita koskevista päätöksistä kerrotaan tarkemmin täällä: Pohjoismaisen sähkömarkkinaryhmän suositukset pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittämisestä.

Energiaministerit olivat kokouksessaan yksimielisiä siitä, että EU:n hiljattain hyväksymällä energia- ja ilmastopaketilla 2030 on suuri merkitys Pohjoismaiden ja Euroopan energiapolitiikalle. Sen uskotaan myös luovan muille toimijoille paineita ennen Pariisissa ensi vuonna järjestettävää COP21-ilmastokokousta.

Tanskan ilmasto-, energia- ja rakennusministeri Rasmus Helveg Pedersen totesi, että Tanska seuraa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudellaan vuonna 2015 nykyisen puheenjohtajamaan Islannin viitoittamalla tiellä. Tarkoituksena on selvittää biopolttoaineiden käyttöä etenkin meri- ja lentoliikenteessä. Lisäksi tavoitellaan pohjoismaista hyötyä verkkosuunnittelussa sekä tuulivoiman liittämisessä sähköverkkoihin. Tärkeällä sijalla on niin ikään energian varastointi ja muun energiatekniikan hyödyntäminen harvaan asutuilla alueilla, etenkin Grönlannissa ja Färsaarilla.