Energiaministerit: energiamurros koronasta elpymisen vauhdittajana

26.05.20 | Uutinen
Havvindmøller ved Samsø
Valokuvaaja
Anne Sofie Bender/norden.org
Pohjoismaiden energiaministerit haluavat, että uusiutuvat energiaratkaisut toimivat talouden elpymisen käyttövoimana koronakriisin jälkeen. Ministerit linjasivat etäkokouksessaan 26. toukokuuta elpymisen suuntaviivoja ja hyväksyivät julkilausuman pohjoismaisten sähkömarkkinoiden tulevasta kehittämisestä.

Pohjoismaiden energiaministerit totesivat kokouksessaan, että maiden energiasektori on hyvin valmistautunut koronapandemian jälkeisiin haasteisiin. Pohjoismaat ovat kestävän energiatekniikan edelläkävijöitä, ja energiasektori on kasvu- ja vientipotentiaaliltaan Pohjoismaiden suurimpia aloja.

– Pohjolan ja Euroopan talouden koronaelvytys mahdollistaa uuden vihreän alun, joka tukee hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamista, luo työpaikkoja ja tuottaa kestävää ja kilpailukykyistä kasvua, sanoo kokousta johtanut Tanskan ilmasto-, energia- ja huoltovarmuusministeri Dan Jørgensen.

Energia-ala avainasemassa

Ministerit korostivat energiasektorin keskeisyyttä koronakriisin jälkeisessä vihreässä kehityksessä. Ministerit huomauttivat myös, että elvytyssuunnitelmien on perustuttava eurooppalaiseen vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal), jonka yhtenä painopisteenä on sektori-integraatio. Sillä tarkoitetaan hiilidioksidipäästöjen kustannustehokasta vähentämistä esimerkiksi liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston tämänvuotinen puheenjohtajamaa Tanska mainitsi myös panostukset uusiin sähköpohjaisiin polttoaineisiin, joista käytetään nimitystä Power-to-X. Tanska on käynnistänyt pohjoismaisen yhteistyöhankkeen, jossa edistetään P2X:n hyödyntämistä varsinkin niillä liikennesektorin osa-alueilla, joita ei suoraan voida sähköistää.

Julkilausuma pohjoismaisista sähkömarkkinoista

Energiaministerit hyväksyivät kokouksessa julkilausuman, joka määrittää tulevan pohjoismaisen sähkömarkkinayhteistyön suuntaviivat ja jota voidaan hyödyntää myös uuden vihreän alun tarjoamisessa yhteiskunnille koronakriisin jälkeen.

Julkilausumassa korostetaan muun muassa uusiutuvan energian sektori-integraation lisäämistä esim. liikenteessä ja teollisuudessa. Muita aiheita ovat Itämeren merituulivoimaan liittyvän yhteistyön lisääminen, tutkimus- ja innovaatioyhteistyön vahvistaminen sekä alueellisen läpinäkyvyyden lisääminen sähköverkkojen suunnittelussa ja rakentamisessa.

– Julkilausuma tarjoaa hyvän pohjan työlle, jossa Pohjolasta pyritään tekemään vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Energiasektori on työssä avainasemassa, ja on inspiroivaa nähdä energiaministerien ajavan näin painokkaasti vision toteutumista, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.