Viimeinen mahdollisuus ehdottaa Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaa

03.05.22 | Uutinen
miljøpris 2022 østergro
Photographer
Ritzau / Scanpix
Nyt haetaan merkittäviä ympäristötoimia! Tuleeko mieleen hyvä ehdokas, joka ansaitsisi Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon? Pian on viimeinen mahdollisuus ehdottaa palkinnonsaajaa, sillä ehdokasasettelu päättyy tiistaina 10. toukokuuta.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saa pohjoismainen toimija, joka on edistänyt eko- ja ilmastokriisin ratkaisemista luontopohjaisilla ratkaisuilla.

Teemalla halutaan kiinnittää huomiota siihen, että luonto ja luonnonvarojen hoito tukevat merkittävästi eko- ja ilmastokriisin ratkaisua ja ovat siten tärkeä apuväline ilmastotaistelussa. Lisäksi halutaan muistuttaa, että luontopohjaiset ratkaisut voidaan suunnitella myös sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa tuottaviksi.

Palkinto on suuruudeltaan 40 000 euroa.

 

Tiedätkö jonkin pohjoismaisen yrityksen, organisaation tai yksityishenkilön, joka ansaitsee mielestäsi tämän vuoden palkinnon? Kerro siitä meille viimeistään 10. toukokuuta!

Luontopohjaiset ratkaisut tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita nro 14–15, jotka koskevat vedenalaista ja maanpäällistä elämää. Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan niin ikään tukea tavoitteita, jotka liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin (3), puhtaaseen veteen ja sanitaatioon (6), teollisuuteen, innovaatioihin ja infrastruktuureihin (9), kestäviin kaupunkeihin ja yhteisöihin (11) sekä ilmastotekoihin (13).

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto

Ympäristöpalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, ja sen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen ympäristöyhteistyöhön ja antaa tunnustusta ainutlaatuisista ympäristöön liittyvistä saavutuksista. Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkinnon teemana ovat luontopohjaiset ratkaisut. Palkinnonsaajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen ympäristötyöhön. Toimijalla tulee olla pohjoismainen näkökulma.

Palkinnonsaaja julkistetaan Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä Helsingissä 1. marraskuuta 2022.