Siste innkalling til Nordisk råds miljøpris 2022

03.05.22 | Nyhet
miljøpris 2022 østergro
Photographer
Ritzau / Scanpix
Ekstraordinære innsatser søkes! Kjenner du en kandidat som fortjener Nordisk råds miljøpris? Da er det like før det er siste sjanse – frist for innstillinger er tirsdag 10. mai.

I år går Nordisk råds miljøpris til noen i Norden som har gjort en spesiell innsats for biodiversitets- og klimakrisen med en naturbasert løsning.

Med årets tema ønsker man å gjøre oppmerksom på at natur og naturforvaltning utgjør en stor del av løsningen på biodiversitets- og klimakrisen og derfor er en viktig alliert i klimakampen. Dessuten ønsker man å fokusere på at naturbaserte løsninger ikke bare styrker miljøet og det biologiske mangfoldet, men også kan planlegges så det skapes sosial, kulturell og økonomisk verdi.

Alle kan innstille kandidater til prisen, og vinneren belønnes med 300 000 DKK.

 

Kjenner du til en nordisk bedrift, organisasjon eller privatperson som fortjener årets pris? Innstill din kandidat til Nordisk råds miljøpris senest 10. mai.

Naturbaserte løsninger støtter opp om FNs bærekraftmål nr. 14 og 15, som handler om livet i havet og livet på land. Gjennom naturbaserte løsninger kan du også støtte opp om målene som er relatert til for eksempel helse og livskvalitet (3), rent vann og gode sanitærforhold (6), industri, innovasjon og infrastruktur (9), bærekraftige byer og lokalsamfunn (11) og klimainnsats (13).

Om Nordisk råds miljøpris

Prisen ble overrakt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Temaet for Nordisk råds miljøpris 2022 er naturbaserte løsninger. Alle kan innstille kandidater. Miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, virksomhet eller person som på en forbilledlig måte har greid å integrere respekten for miljøet i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Kandidatens initiativ må ha et nordisk perspektiv.

Vinneren offentliggjøres 1. november 2022 i forbindelse med Nordisk råds sesjon i Helsingfors i Finland.