The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Final call till Nordiska rådets miljöpris 2022

03.05.22 | News
miljøpris 2022 østergro
Photographer
Ritzau / Scanpix
Extraordinära insatser sökes! Känner du en kandidat som förtjänar Nordiska rådets miljöpris? I så fall ska du skynda dig – tidsfristen för nominering är tisdag 10 maj.

Nordiska rådets miljöpris går i år till någon i Norden, som har gjort en speciell insats för biodiversitets- och klimatkrisen med en naturbaserad lösning.

Med årets tema vill priset uppmärksamma att naturen och naturförvaltning är en stor del av lösningen på biodiversitets- och klimatkrisen och därför en viktig allierad i klimatkampen. Dessutom önskar vi sätta fokus på att naturbaserade lösningar inte enbart förstärker miljön och den biologiska mångfalden, utan kan även planläggas så att det skapas socialt, kulturellt och ekonomiskt värde.

Alla kan föreslå kandidater till priset och vinnaren belönas med 300 000 DKK.

 

Känner du till ett företag, en organisation eller en privatperson i Norden som förtjänar årets pris? Nominera din kandidat till Nordiska rådets miljöpris senast 10 maj.

Naturbaserade lösningar understöder FN:s globala klimatmål 14 och 15, som handlar om livet i havet och livet på land. Genom naturbaserade lösningar kan du understödja de mål som är relaterade till exempelvis hälsa och välbefinnande (3), rent vatten och sanitet (6), industri, innovation och infrastruktur (9), hållbara städer och lokalsamhällen (11) och klimatinsatser (13).

Om Nordiska rådets miljöpris

Priset utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Temat för Nordiska rådets miljöpris 2022 är naturbaserade lösningar på biodiversitets- och klimatkrisen. Alla kan nominera kandidater. Miljöpriset ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön. Kandidatens initiativ ska ha ett nordiskt perspektiv.

Vinnaren offentliggörs den 1 november 2022 i förbindelse med Nordiska rådets session i Helsingfors.