Yhdenkään nuoren ei saa antaa syrjäytyä

24.03.22 | Uutinen
Unge Stavanger
Photographer
S. Sigbjørnsen
Pohjoismaiden sosiaaliministerit tapasivat tänään Norjan Stavangerissa ja pohtivat keinoja, joilla huono-osaisia nuoria voitaisiin osallistaa yhteiskuntaan.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Norja toivotti tänään Pohjoismaiden sosiaaliministerit tervetulleiksi Stavangeriin. Ministerikokouksen pääaiheina olivat huono-osaiset nuoret ja monialaiset pohjoismaiset ratkaisut, joilla voidaan parantaa nuorten kiinnittymistä koulutukseen, työmarkkinoille ja koko yhteiskuntaan.   

– Yhdenkään pohjoismaisen nuoren ei saa antaa syrjäytyä. Tämä on tavoite, jota viranomaiset sekä yksityiset yritykset ja järjestöt edistävät joka päivä. Kun Pohjoismaat tekevät lisäksi yhteistyötä, jossa ne inspiroivat toisiaan, me kehitymme ja viisastumme koko ajan. Nyt pidetty kokous oli mielestäni hyvä esimerkki tästä, sanoo Norjan työ- ja osallisuusministeri Marte Mjøs Persen.

Osallisuutta koulussa, työelämässä ja yhteiskunnassa

Kokouksen ja keskustelun tarkoituksena oli jakaa tietoa toimista, joilla pohjoismainen hyvinvointimalli saataisiin nykyistä paremmin tukemaan koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria. Ministereiden lähtökohtana oli hankeraportti Inclusion of young people in school, work and society, ja he pohtivat muun muassa suhteiden luomista, mentorijärjestelmiä, räätälöityjä yksilöllisiä toimia sekä yhteisöllisiä menetelmiä.

Yhdenkään pohjoismaisen nuoren ei saa antaa syrjäytyä. Tämä on tavoite, jota viranomaiset sekä yksityiset yritykset ja järjestöt edistävät joka päivä. Kun Pohjoismaat tekevät lisäksi yhteistyötä, jossa ne inspiroivat toisiaan, me kehitymme ja viisastumme koko ajan. Tämänpäiväinen kokous oli mielestäni hyvä esimerkki tästä.

Marte Mjøs Persen, Norjan työ- ja osallisuusministeri

Huono-osaisuuden monet juurisyyt

Kullakin nuorella on ainutlaatuinen tarina siitä, miten juuri hän päätyi huono-osaisuuteen. Pohjoismaisen Nordic co-operation on young people’s mental health -tutkimuksen mukaan tarinoissa on kuitenkin myös yhtymäkohtia. Huono-osaiset nuoret tulevat usein huono-osaisista perheistä, joissa on puutetta resursseista, ja heillä on psyykkisiä haasteita tai maahanmuuttajatausta. Pohjoismaiden ministerit olivat yksimielisiä siitä, että kaikki nuoret pitäisi saada koulutukseen, työmarkkinoille ja kiinni yhteiskuntaan. Lisäksi ministerit ilmaisivat tukensa visiolle sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta.