Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Ingen unge skal stå uden for samfundet

24.03.22 | Nyhet
Unge Stavanger
Photographer
S. Sigbjørnsen
De nordiske socialministre mødtes i dag i Stavanger for at drøfte løsninger, der skal integrere udsatte unge i samfundet.

Det norske formandskab i Nordisk Ministerråd bød i dag de nordiske socialministre velkommen til ministermøde i Stavanger. Her var fokus på socialt udsatte unge og på tværsektorielle nordiske løsninger, der skal få unge bedre integreret i uddannelse, på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.   

- Ingen unge skal stå uden for samfundet i Norden. Det arbejder offentlige myndigheder, private virksomheder og organisationer for hver dag. Og når vi gør det i et nordisk fællesskab, hvor vi inspirerer hinanden, bliver vi hele tiden bedre og klogere. Det synes jeg også, at dagens møde er et godt eksempel på, lyder det fra den norske arbejds- og inkluderingsminister, Marte Mjøs Persen.  

Inkludering af unge i skole, arbejde og samfund

Formålet med mødet og debatten var at dele viden om indsatser, der kan videreudvikle den nordiske velfærdsmodel for unge, der står uden for uddannelse og arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i projektet og rapporten; Inclusion of young people in school, work and society drøftede ministrene blandt andet betydningen af relations-opbygning, mentorordninger, skræddersyede individuelle indsatser samt fællesskabsorienterede metoder.

 

Ingen unge skal stå uden for samfundet i Norden. Det arbejder offentlige myndigheder, private virksomheder og organisationer for hver dag. Og når vi gør det i et nordisk fællesskab, hvor vi inspirerer hinanden, bliver vi hele tiden bedre og klogere. Det synes jeg også, at dagens møde er et godt eksempel på

 

Marte Mjøs Persen, arbejds- og inkluderingsminister i Norge

Flere årsager til social udsathed

Hver enkelt ung har sin unikke historie, der fortæller, hvorfor han eller hun er kommet i en udsat position, men der er alligevel fællestræk, viser en anden nordisk undersøgelse, Nordic co-operation on young people’s mental health. Det er blandt andet, at de unge kommer fra socialt udsatte familier med få ressourcer, at de har psykiske udfordringer eller kommer fra familier med flygtningebaggrund. Blandt de nordiske ministre var der enighed om vigtigheden af at få alle unge i uddannelse, ind på arbejdsmarkedet og inkluderet i samfundet generelt, samt at bakke op om visionen om et socialt bæredygtigt Norden.