Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Baltiska kostvanor – kartläggning av en övergång till hållbara livsmedelssystem

14.03.19 | Uutinen
workshop sustainable food systems Riga

Riga Central Market

Valokuvaaja
Afton Halloran

Rigas centralmarknad

För första gången någonsin möttes höjdare från civilsamhället, forskarvärlden, regeringar, de nordiska ambassaderna och finansieringsorgan i Lettlands huvudstad Riga för att diskutera behovet av data, tillgängliga handlingsalternativ och olika sektorers möjligheter i övergången till hälsosamma och hållbara livsmedelssystem i Baltikum.

På workshoppen ”Towards healthy and sustainable food systems in the Baltic region”, som arrangerades av Nordiska ministerrådet, WHO:s Europakontor och Riga Stradins University, inventerade denna målmedvetna och driftiga grupp olika perspektiv och initiativ gällande hälsosamma och hållbara och kostvanor i Baltikum.

Det tankeväckande och interaktiva programmet bjöd på presentationer av goda exempel, sessioner med systemkartläggning, en middag med säsongens råvaror lagad av några av Lettlands främsta kockar och ett besök på Rigas centralmarknad, som är en av Europas största saluhallar.

Tredagarsmötet i slutet av februari inspirerades av projekt och organisationer som har brutit ned silotänkandet och flyttat fram gränserna för hur utformningen av regionala kostvanor kan föra oss närmare en mer önskvärd och harmoniserad framtid.

Flera krafter på spel

Den röda tråden i programmet var en stegvis process för en förberedande systemkartläggning, d.v.s. en begreppsmässig framställning av element, relationer och inbördes förhållanden i ett system samt hur förändringar på ett område kan påverka de andra.

Deltagarna arbetade tillsammans i olika grupper och diskuterade de krafter som står på spel i övergången till mer hälsosamma och hållbara kostvanor i Baltikum. På det stora hela var de gemensamma ansträngningarna för att bättre förstå de baltiska livsmedelssystemen nyttiga i syfte att

  • uppmuntra högt deltagande och lokalt egenansvar i den inledande utvecklingen av en omställningsteori
  • utveckla en narrativ omställningsteori
  • förstå prioriterade områden och hävstångspunkter i systemet.

Kräver akut handling

Under workshoppen identifierade gruppen tre områden som kräver akut handling:

  • att definiera och utveckla kriterier för hälsosamma och hållbara baltiska kostvanor för att skapa en konkret färdplan för framtiden
  • att samordna befintliga data från hela regionen som kan bidra till förståelse av det baltiska livsmedelssystemets aktuella status och beståndsdelar samt insamling av nyttiga data som kan hjälpa politiska beslutsfattare att utveckla bättre och mer riktade lösningar
  • att skapa ett oberoende baltiskt framtidslaboratorium för livsmedel för att testa nya och innovativa idéer samt skala upp sådant som redan fungerar för att få mer uppbackning inom regionen.

Delta i diskussionen!

Även om du inte hade möjlighet att delta i workshoppen är det inte för sent att göra skillnad. Workshoppens arrangörer kommer att göra en gemensam insats för att inte tappa momentum. Om du har frågor eller särskilda exempel eller initiativ som du vill flagga för, kontakta gärna oss!

Du är också välkommen att gå med i Nordic Food Policy Labs Linkedin-nätverk, där du kan följa samtalen om workshoppen och diskutera hur livsmedelspolitiken kan vara en drivkraft för förändring.

Nordiskt-baltiskt samarbete

Workshoppen arrangerades i nära samarbete med Nordiska ministerrådets Nordic Food Policy Lab, Nordiska ministerrådets baltiska kontor, WHO:s Europakontor och Riga Stradins University.

För mer information

Nordiska ministerrådets kontor i Lettland: Maija Kãle maija@norden.lv

Riga Stradins University: Gunta Lazdane gunta.lazdane@rsu.lv

Nordiska ministerrådets Nordic Food Policy Lab: Afton Halloran afthal@norden.org och Marie Persson marper@norden.org

 

Medförfattare: Afton Halloran, konsult inom hållbara livsmedelssystem