Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Den baltiske kost: kortlægning af en omstilling til bæredygtige fødevaresystemer

14.03.19 | Nyhet
workshop sustainable food systems Riga

Riga Central Market

Fotograf
Afton Halloran

Rigas torvehaller

For første gang nogensinde mødtes toppen af poppen fra civilsamfundet, forskningssamfundet, regeringer, de nordiske ambassader og finansieringsinstitutter i Letlands hovedstad Riga for at diskutere behovet for data, farbare politiske løsninger og forskellige sektorers muligheder i forhold til at opnå en omstilling til sunde og bæredygtige fødevaresystemer i de baltiske lande.

På workshoppen “Towards healthy and sustainable food systems in the Baltic region”, som blev afholdt af Nordisk Ministerråd, WHO’s europæiske kontor og Riga Stradins University, tog de målrettede og veloplagte deltagere bestik af de aktuelle perspektiver og initiativer, når det gælder sund og bæredygtig kost i Baltikum.

Det tankevækkende og interaktive program bød på præsentationer af positive eksempler, kortlægning af eksisterende systemer, en middag med årstidens råvarer tilberedt af nogle af Letlands bedste kokke og en tur til Rigas centralmarked, som er en af Europas største torvehaller.

De tre dage med møder i slutningen af februar hentede inspiration fra projekter og organisationer, som har nedbrudt siloer og flyttet grænserne for, hvordan udarbejdelsen af en regional kost kan føre os tættere på en bedre og mere harmoniseret fremtid.

Flere kræfter i spil

Den røde tråd gennem hele programmet var en indledende, trinvis kortlægning af systemer, dvs. en konceptuel fremstilling af de elementer, relationer og indbyrdes forbindelser i et system, og hvordan forandring på ét område kan påvirke de andre.

Deltagerne samarbejdede i forskellige grupper og drøftede de kræfter, der spiller ind i en omstilling til en sundere og mere bæredygtig kost i Baltikum. Overordnet set var den fælles indsats for at nå frem til en bedre forståelse af de baltiske fødevaresystemer positiv i forhold til at:

  • opmuntre til en høj grad af engagement i og lokal ansvarstagen for den indledende udarbejdelse af en omstillingsteori
  • udarbejde en narrativ omstillingsteori
  • forstå prioriterede områder og forandringsmodne dele af systemet

På høje tide at agere

I løbet af workshoppen nåede deltagerne frem til tre hovedområder, hvor der er et særligt behov for at agere hurtigt:

  • Definition og udarbejdelse af kriterier for en sund og bæredygtig kost i de baltiske lande med henblik på at skabe en konkret køreplan for fremtiden
  • Koordinering af eksisterende data fra hele regionen, som kan bidrage til en forståelse af det baltiske fødevaresystems aktuelle status og bestanddele, og indsamling nyttige data, som kan hjælpe politiske beslutningstagere med at udarbejde bedre og mere målrettede løsninger.
  • Etablering af et uafhængigt baltisk fødevarelaboratorium, hvor man kan afprøve nye og innovative idéer og skalere fungerende koncepter for at opnå større opbakning i regionen

Deltag i debatten!

Det er ikke for sent at gøre en forskel, selvom du ikke var med på workshoppen! Arrangørerne vil gøre en fælles indsats for at sikre, at bevægelsen ikke taber momentum. Hvis du har spørgsmål eller specifikke eksempler eller initiativer, som du vil henlede vores opmærksomhed på, er du velkommen til at kontakte os.

Du er også varmt velkommen i Nordic Food Policy Labs LinkedIn-gruppe, hvor du kan følge med i samtalerne om workshoppen og deltage i debatten om, hvordan fødevarepolitik kan bruges til at skabe forandring.

Nordisk-baltisk samarbejde

Workshoppen blev arrangeret i tæt samarbejde med Nordisk Ministerråds Nordic Food Policy Lab, Nordisk Ministerråds baltiske kontorer, WHO’s europæiske kontor og Riga Stradins University.

Yderligere information

Nordisk Ministerråds kontor i Letland: Maija Kãle maija@norden.lv

Riga Stradins University: Gunta Lazdane gunta.lazdane@rsu.lv

Nordisk Ministerråds Nordic Food Policy Lab: Afton Halloran afthal@norden.org og Marie Persson marper@norden.org

 

Medforfatter: Professor Afton Halloran, konsulent, Sustainable Food Systems