Osaaminen ja hyvinvointi -osasto (KV)

Osaaminen ja hyvinvointi -osasto vastaa toimenpiteistä, jotka liittyvät koulutus- ja tutkimusalaan sekä sosiaalialaan, kuten terveys- ja hyvinvointikysymyksiin. Niiden lisäksi osasto vastaa työelämäalan asioista. Osasto keskittyy niin ikään pohjoismaisiin tietotekniikkakysymyksiin, ja sillä on päävastuu pohjoismaisesta kieliyhteistyöstä. Osasto vastaa yhteistyöministerien puolesta sektorienvälisestä kotouttamisyhteistyöstä.

Sisältö