Avdelingen for kunnskap og velferd (KV)

Avdelingen for kunnskap og velferd arbeider med tiltak innenfor utdanning og forskning, samt det sosiale området, inkludert helse og velferdsspørsmål. I tillegg til dette håndterer avdelingen også arbeidsliv. Avdelingen fokuserer også på IT-spørsmål i Norden og har hovedansvar for det nordiske språksamarbeidet. Avdelingen er på vegne av samarbeidsministrene ansvarlig for det tverrgående samarbeidet om integrering.

Innhold