Avdelningen för kunskap och välfärd (KV)

Avdelningen för kunskap och välfärd arbetar med initiativ inom utbildning och forskning samt det sociala området, inklusive hälso- och välfärdsfrågor. Därtill handhar avdelningen även arbetslivsärenden. Avdelningen inriktar sig också på IT-frågor i Norden och har huvudansvar för det nordiska språksamarbetet. Avdelningen är enligt uppdrag från samarbetsministrarna ansvarig för det tvärgående samarbetet om integration.

Innehåll