Nordiske klimaløsninger

23.07.18 | Projekt
Energy day at COP22
Photographer
©Foto Terje Heiestad 2016
Nordisk Ministerråd har lanceret to projekter under paraplyprojektet Nordic Climate Solutions. De vedrører reformen af subsidier til fossile brændsler (FFSR) og Nordic Green to Scale.

Information

Dates
01.01.2017 - 31.12.2019

FFSR-projektet tager udgangspunkt i den erfaring og viden, som er blevet opbygget gennem det tidligere statsministerinitiativ Green Growth, som blandt andet indebar, at de nordiske lande undersøgte mulighederne for at gennemføre en reform af subsidier til fossile brændsler. Nu gennemføres der en forundersøgelse, som skal identificere og analysere mulige samarbejdslande for implementering af reformer og skabe overblik over best practices inden for FFSR. Det nye FFSR-projekt er baseret på ovennævnte nordiske arbejde og andre internationale indsatser. Det endelige mål er at støtte frivillige reformer og helst ved at indføre alternative politikker såsom prissætning af CO2 eller omfordeling af besparelser til eksempelvis klimareduktionstiltag. Dette vil bidrage til at reducere udledningen i samarbejdslandene og forhåbentlig også tjene som inspiration for andre udviklingslande, som har de samme vilkår og ambitioner.

Det eksisterende nordiske Green to Scale-projekt fokuserer på at opskalere 15 eksisterende klimaløsninger frem mod år 2030 og for eksempel løfte resten af verden til de niveauer, som et eller flere af de nordiske lande allerede har opnået. Ved at opskalere de 15 nordiske løsninger og implementere dem bredt i sammenlignelige lande vil vi kunne reducere udledningen af CO2 med 4,1 gigaton i 2030. Mange af disse løsninger er også økonomisk attraktive. Det fulde potentiale kan måske endda være endnu højere, eftersom andre lande i 2030 kan være nået længere end Norden, fordi løsningerne udvikles og bliver billigere, og fordi der dukker nye løsninger op. Alt dette vil kunne bidrage til at udbrede de nordiske løsninger over endnu større dele af verden.

Statsministrenes initiativ vil fremme arbejdet med Nordic Green to Scale som et værktøj, der kan føre til tiltag vedrørende eksisterende nationalt bestemte bidrag (NDC’er) og en overgang til et lavemissionssamfund. De to projekter vil bidrage til, at ressourcer bliver anvendt til grønne investeringer i stedet for subsidier. Det anslås blandt andet, at udgifterne til ni dages globale subsidier til fossile brændsler svarer til, hvad det vil koste at opskalere de 15 nordiske løsninger frem mod 2030.

Rapporter

Links