Tietoa Pohjoismaiden neuvoston varapresidentistä

Pohjoismaiden neuvoston varapresidenttiys kestää kalenterivuoden, ja varapresidentti tulee samasta maasta kuin presidenttikin.

Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti valitaan neuvoston varsinaisessa istunnossa syksyllä. Varapresidentiksi valitaan neuvoston jäsen siitä maasta, jossa seuraava varsinainen istunto pidetään.

Presidenttiys ja istuntojen järjestämisvastuu vuorottelevat Pohjoismaiden välillä seuraavassa järjestyksessä: Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi ja Islanti.

Varapresidentti johtaa puheenjohtajiston kokouksia presidentin poissa ollessa. Muutenkin varapresidentti jakaa neuvoston presidenttiyden varsinaisen presidentin kanssa ja vastaa presidentin estyessä puheenjohtajiston kokousten ja muiden kokousten valmistelusta, kuten päiväjärjestyksestä, jonka sisältö sovitaan yhdessä neuvoston johtajan kanssa.

Varapresidentti jakaa presidentin työtaakkaa pitämällä yllä yhteyksiä kansallisiin parlamentteihin, lähialueisiin ja tärkeisiin kansainvälisiin järjestöihin.

Varapresidentti jakaa presidentin kanssa myös Pohjoismaiden neuvoston edustusvelvollisuudet.