Om Nordiska rådets vicepresident

Nordiska rådets vicepresident väljs för ett kalenderår. Vicepresidenten kommer från samma land som presidenten.

Vice presidenten i Nordiska rådet väljs på den ordinarie sessionen på hösten. Till vice president kan vald medlem från det land i vilket nästa ordinarie session skall äga rum väljas.

Presidentskapet, liksom värdskapet får sessionerna, alternerar mellan länderna efter en särskild ordning med Danmark först och därefter Finland, Norge, Sverige och Island.

Vice presidenten leder presidiets möten vid presidentens frånvaro. I övrigt delar vice presidenten presidentskapet med presidenten och tar över ansvarar för förberedelserna av presidiemötena och andra möten, inklusive innehållet i dagordning, som utformas tillsammans med rådets direktör när presidenten har förhinder.

Vice presidenten avlastar presidenten när det gäller kontakter med nationella parlament, med närområdena och relevanta internationella organisationer.

Vice presidenten delar representationsplikterna för Nordiska rådet med presidenten.