Om Nordisk Råds vicepræsident

Nordisk Råds vicepræsident vælges for et kalenderår. Vicepræsidenten kommer fra samme land som præsidenten.

Vicepræsidenten i Nordisk Råd vælges på den ordinære session om efteråret. Valgte medlemmer fra det land, hvor den næste ordinære session skal finde sted, kan vælges til vicepræsident.

Præsidentskabet roterer, ligesom værtskabet for sessionerne, mellem landene efter en særlig ordning med Danmark først og derefter Finland, Norge, Sverige og Island.

Vicepræsidenten leder Præsidiets møder, hvis præsidenten er fraværende. I øvrigt deler vicepræsidenten præsidentskabet med præsidenten og overtager ansvaret for forberedelserne af møderne i Præsidiet og andre møder, inklusive indholdet af dagsordenen som udformes sammen med Nordisk Råds direktörrådets direktør når præsidenten er forhindret.

Vicepræsidenten aflaster præsidenten i forhold til kontakt med de nationale parlamenter, med nærområderne og relevante internationale organisationer.

Vicepræsidenten deler repræsentationspligterne for Nordisk Råd med præsidenten.