Om Nordisk råds visepresident

Nordisk råds visepresident velges for ett kalenderår. Visepresidenten kommer fra samme land som presidenten.

Visepresidenten i Nordisk råd velges på den ordinære sesjonen om høsten. Visepresidenten kan velges blant medlemmene fra det landet hvor den neste ordinære sesjonen skal arrangeres.

Presidentskapet, i likhet med vertskapet for sesjonene, alternerer mellom landene i en bestemt rekkefølge, med Danmark først og deretter Finland, Norge, Sverige og Island.

Visepresidenten leder presidentskapsmøtene i presidentens fravær. For øvrig deler visepresidenten presidentskapet med presidenten og overtar ansvaret for forberedelsene av presidentskapsmøter og andre møter, herunder dagsordenens innhold, som utformes sammen med rådets direktør når presidenten ikke kan møte.

Visepresidenten avlaster presidenten når det gjelder kontakt med nasjonalforsamlingene, nærområdene og relevante internasjonale organisasjoner.

Visepresidenten deler representasjonspliktene for Nordisk råd med presidenten.