Byrokratian höllentäminen helpottaa Norjaan muuttamista

10.04.19 | Uutinen
Mænd flytter skriveborde
Valokuvaaja
Yadid Levy/Norden.org
Monet Norjaan töihin tai opiskelemaan muuttaneet pohjoismaalaiset ovat pitäneet maan väestörekisteröintivaatimuksia rajaesteenä. Rajaesteneuvoston painostuksesta Norjan verohallinto on nyt päättänyt höllentää vaatimuksia.

Kansalaiset arvostavat pohjoismaisessa yhteistyössä eniten sitä, että heillä on mahdollisuus työskennellä ja opiskella vapaasti koko Pohjolassa.

Rajaesteneuvoston tehtävänä on saada hallitukset ratkaisemaan vapaan liikkuvuuden esteitä, jotka johtuvat maiden lakeihin ja sääntöihin liittyvistä eroista.

Tiukkoja vaatimuksia rekisteröitäville

Jos toisen Pohjoismaan kansalainen aikoo asua Norjassa yli puoli vuotta opiskelun tai työskentelyn vuoksi, hänen on rekisteröidyttävä maan väestörekisteriin. Tähän saakka Norjan veroviranomaiset ovat kuitenkin edellyttäneet rekisteröitäviltä sekä vuokrasopimusta että työsopimusta tai opiskelutodistusta.  Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa vaatimukset eivät ole olleet yhtä tiukkoja.  Rajaesteneuvoston puututtua asiaan Norjan verohallinto on nyt höllentänyt omia asiakirjavaatimuksiaan.  

Tärkeä saavutus

– Monet ovat kääntyneet Info Pohjola -neuvontapalvelun puoleen ja kertoneet asiakirjavaatimusten ongelmallisuudesta. Väestörekisteröinnin helpottuminen on siksi tärkeä saavutus, sanoo rajaesteneuvoston puheenjohtaja Siv Friðleifsdóttir. 

Pohjoismaiden hallitukset ovat antaneet rajaesteneuvostolle poliittisen toimeksiannon, jonka mukaan neuvoston on pyrittävä ratkaisemaan 8–12 rajaestettä joka vuosi.  Kööpenhaminassa 9. huhtikuuta pidetyssä rajaesteneuvoston kokouksessa selvisi, että vuoden ensimmäisten kuukausien aikana on saatu ratkaistua kolme estettä.

Yksi niistä koskee oikeutta virkavapauteen, joka johtuu poliittisen luottamustehtävän hoitamisesta toisessa Pohjoismaassa. Este on ratkaistu Norjan osalta. Toinen este liittyy grönlantilaisten ajokorttien tunnustamiseen Tanskassa.

Tullit ja arvonlisäverotus selvitykseen

Neuvosto päätti myös tehdä selvityksen siitä, miltä osin Pohjoismaiden tulli- ja arvonlisäverosäännöt luovat kaupan esteitä pohjoismaisille yrityksille.  – Elinkeinoelämän rajat ylittävän toiminnan helpottaminen on täysin linjassa toimeksiantomme kanssa. Erityisen tärkeää se on pienille ja keskisuurille yrityksille, Siv Friðleifsdóttir muistuttaa.  

Ota yhteyttä