Minskad byråkrati underlättar Norgeflytt

10.04.19 | Nyhet
Mænd flytter skriveborde
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Många nordbor som sökt sig till Norge för att jobba eller studera har upplevt kraven för folkbokföring som ett gränshinder. Efter påtryckningar från Gränshinderrådet lättar nu norska skattemyndigheten på kraven.

Möjligheten att jobba och studera i hela Norden - det är det som medborgarna uppskattar mest med det nordiska samarbetet.

Gränshinderrådets jobb är att försöka förmå regeringarna att lösa de hinder för den fria rörligheten som uppstår när ländernas lagar och regler kolliderar.

Hårda krav för folkbokföring

Den nordbo som tänkt stanna i Norge i mer än ett halvår för att plugga eller jobba, behöver folkbokföra sig i landet. Men för att kunna folkbokföra sig, har de norska skattemyndigheterna hittills krävt att man ska kunna visa fram både ett bostadskontrakt och ett anställningskontrakt eller intyg på studieplats.  Danmark, Finland eller Sverige har inte lika hårda krav på dokumentation för folkbokföring.  Efter att Gränshinderrådet agerat, har skattemyndigheten i Norge nu mjukat upp kravet på dokumentation.  

Viktigt resultat

- Många har vänt sig till Info Norden och berättat att de upplevt dokumentationskraven som ett problem. Därför är det ett viktigt resultat att det nu blivit enklare att folkbokföra sig i Norge, säger Siv Fridleifsdottir, ordförande i Gränshinderrådet. 

Enligt Gränshinderrådets politiska mandat från de nordiska regeringarna ska rådet verka för att åtta till tolv gränshinder löses varje år.  Under Gränshinderrådets möte i Köpenhamn den 9 april stod det klart att tre hinder lösts under årets första månader.

Det handlar dels om rätten till tjänstledighet för politiskt uppdrag i ett annat nordiskt land. Hindret har lösts för Norges del. Dels handlar det om erkännande av grönländska körkort i Danmark.

Kartläggning av moms och tull

Rådet beslöt också att kartlägga i vilken grad de nordiska ländernas tull-och momsregler utgör handelshinder för Nordens företag.  -    Det ligger helt i linje med att vårt mandat att underlätta för näringslivet att verka över gränserna. Särskilt viktigt är det för små och medelstora företag, säger  Siv Fridleifsdottir.  

Kontakt