Demokratia keskiössä Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa Oslossa

27.08.19 | Uutinen
Silja Dögg Gunnarsdóttir

Silja Dögg Gunnarsdóttir

Valokuvaaja
Arne Fogt Bergby

Islantilainen Silja Dögg Gunnarsdóttir on Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston jäsen.

Ihmisoikeudet ja demokratia olivat pääaiheena 28. kerran järjestetyssä Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa (BSPC), joka pidettiin tänä vuonna Oslossa. Pohjoismaiden neuvostoa edusti sen islantilaisjäsen Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Konferenssin vieraspuhujana oli Nils Muižnieks, joka toimi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettuna vuosina 2012–2018. Hän korosti muun muassa populistipuolueiden muodostamaa uhkaa ja puhui ihmisoikeuksien kriisistä kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Muižnieks mainitsi Puolan, Unkarin ja Venäjän esimerkkeinä maista, joissa demokratian periaatteet ovat koetuksella.

Silja Dögg Gunnarsdóttir korosti puheenvuorossaan pohjoismaisia arvoja ja kaikkien viiden Pohjoismaan syvään juurtunutta demokratiaperinnettä.

– Uskomme sananvapauteen, korruption vähäisyyteen, oikeuslaitoksen oikeudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen sekä kaikkien yhtäläisiin mahdollisuuksiin riippumatta siitä, ketä sattuu rakastamaan tai millaiseen perheeseen on syntynyt. Tämä on vahvojen talouksien, toimivien yhteiskuntien ja väestön onnellisuuden perusta.

Esitteli kansainvälistä strategiaa

Silja Dögg Gunnarsdóttir mainitsi myös, että Pohjoismaiden neuvostolla on kansainvälinen strategia. Se valottaa alueita, joilla Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä ja joilla ne voivat vaikuttaa. Esimerkkeinä ovat lasten, naisten, seksuaalisten vähemmistöjen, vammaisten ja alkuperäiskansojen oikeudet.

– Pääsimme sunnuntaina sopuun päätöslauselmaluonnoksesta, joka painottaa rauhanomaisen ja läheisen yhteistyön tarvetta sekä naapurisopua demokratian periaatteiden, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen pohjalta. Suosittelen painokkaasti, että kaikki huolehtisivat siitä, etteivät nämä ole vain tyhjiä sanoja, Silja Dögg Gunnarsdóttir sanoi.

Itämeren parlamentaarikkokonferenssi BSPC perustettiin vuonna 1991. Sen tarkoituksena on vahvistaa poliittista vuoropuhelua sekä edistää Itämeren valtioiden kansallisten parlamenttien ja alueparlamenttien välistä yhteistyötä.

Tämän vuoden konferenssi pidettiin 25.–27. elokuuta.