Starkt fokus på demokrati då Östersjöpolitiker möttes i Oslo

27.08.19 | Nyhet
Silja Dögg Gunnarsdóttir

Silja Dögg Gunnarsdóttir

Fotograf
Arne Fogt Bergby

Silja Dögg Gunnarsdóttir kommer från Island och är medlem av Nordiska rådets presidium.

Mänskliga rättigheter och demokrati var ett centralt tema under den 28:e parlamentariska Östersjökonferensen BSPC, som i år hölls i Oslo. Också Nordiska rådet deltog, representerat av Silja Dögg Gunnarsdóttir från Island.

Gästtalare vid konferensen var Nils Muižnieks, som var Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter åren 2012-2018. Han lyfte bland annat fram hotet från populistiska partier och talade om kris för mänskliga rättigheter både på nationell och europeisk nivå. Muižnieks nämnde bland andra Polen, Ungern och Ryssland som exempel på där demokratiska principer är under tryck.

Silja Dögg Gunnarsdóttir lyfte i sitt inlägg starkt fram de nordiska värderingarna och den starka demokratiska traditionen som finns rotad i alla fem nordiska länder.

- Vi tror på yttrandefrihet, en låg grad av korruption, ett rättvist och pålitligt juridiskt system och lika möjligheter för alla, oberoende av vem du älskar eller i vilken familj du är född. Det är grundlag för starka ekonomier, välfungerande samhällen och en lycklig befolkning.

Lyfte fram internationell strategi

Silja Dögg Gunnarsdóttir nämnde också att Nordiska rådet har en internationell strategi, som bland annat belyser några områden där Norden är föregångare och kan göra skillnad, till exempel när det gäller rättigheter för barn, kvinnor, sexuella minoriteter, människor med funktionshinder och ursprungsfolk.

- I söndags enades vi om ett utkast till resolution som betonar behovet av fredlig och nära samarbete och grannsämja baserad på demokratiska principer, mänskliga rättigheter och rättsstaten. Jag rekommenderar starkt att vi alla ser till att det här inte bara är tomma ord, sade Silja Dögg Gunnarsdóttir.

BSPC står för Baltic Sea Parliamentary Conference och grundades 1991. Avsikten med BSPC är att stärka den politiska dialogen och främja samarbetet mellan såväl de nationella parlamenten från länderna kring Östersjön som de regionala parlamenten.

Årets BSPC arrangerades den 25-27 augusti.