Lisää yöjunayhteyksiä Pohjolaan

29.01.20 | Uutinen
Nattog
Valokuvaaja
Scanpix
Mitä, jos Pohjoismaissa voisi matkustaa yöjunalla pääkaupungista toiseen? Tätä mahdollisuutta on alettu kaivata yhä enemmän. Aikamme ilmastokriisi on oivallinen tilaisuus lisätä Pohjoismaiden välisten junamatkojen houkuttelevuutta, uskoo norjalaisparlamentaarikko Freddy André Øvstegård. Hän ja Pohjoismaiden vihreä vasemmisto -puolueryhmä ehdottavat, että Pohjoismaiden neuvosto pyrkisi edistämään yöjunayhteyksien palauttamista.

Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ehdotus yöjunista Pohjoismaissa sai hyvän vastaanoton Pohjoismaiden neuvoston tammikuun kokouksissa Kööpenhaminassa.

– Mielestämme junan tulisi olla itsestään selvä vaihtoehto matkustettaessa välillä Oslo–Göteborg–Kööpenhamina, Tukholma–Oslo ja Tukholma–Kööpenhamina. Matka-aikoja voitaisiin lyhentää merkittävästi tekemällä pieniä muutoksia vetureihin, vaunuihin ja signaalijärjestelmiin sekä sovittamalla yhteen aikatauluja ja lippujärjestelmiä. Se myös helpottaisi junamatkustamista nykyiseen verrattuna, sanoo norjalaisparlamentaarikko Freddy André Øvstegård. Hän on Pohjoismaiden vihreän vasemmiston edustajana Pohjoismaiden neuvoston kasvu- ja kehitysvaliokunnassa.

Mielestämme junan tulisi olla itsestään selvä vaihtoehto matkustettaessa välillä Oslo–Göteborg–Kööpenhamina, Tukholma–Oslo ja Tukholma–Kööpenhamina.

Freddy André Øvstegård, Pohjoismaiden vihreä vasemmisto -puolueryhmä

Junamatkustaminen nosteessa

Junamatkustamisen osuus henkilökilometreinä mitattuna on kasvanut vuodesta 1990 lähtien huomattavasti kaikissa Pohjoismaissa. Pohjoismaiden vihreän vasemmiston mukaan suosion kasvun luomaa nostetta tulisikin hyödyntää.

Togtrafikk i Norden
Valokuvaaja
norden.org

– Junamatkustamisen kasvattamiseksi tarvitaan yhteispohjoismaista politiikkaa. Etenkin Ruotsi, Norja ja Tanska voisivat helposti lisätä yhteistyötä, jotta junayhteyksiä saataisiin palautettua ja parannettua Skandinavian pääkaupunkien välillä ja niistä Eurooppaan, Øvstegård katsoo.

Pohjoismaiden neuvoston kasvu- ja kehitysvaliokunnan käymässä keskustelussa monia huoletti se, että henkilöliikenteen lisääminen voisi vaikeuttaa etupäässä öisin ajettavaa rahtiliikennettä. Mahdolliset päällekkäisyydet tulisikin valiokunnan mukaan selvittää ja etsiä niihin järkeviä ratkaisuja.

Parempia lippujärjestelmiä

Idealle syttyy ja ehdotusta tukee myös Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR). UNR hyväksyi Tukholman-istunnossaan lokakuussa 2019 julkilausuman, jonka mukaan se pyrkii edistämään kansallisten ja maarajat ylittävien junayhteyksien parantamista. UNR:llä on kiire, mutta ilmastomyönteisten liikenneratkaisujen käyttöönotto vie aikaa. UNR:n mielestä nykytarjontaa ja sen käytettävyyttä pitäisikin ehdottomasti parantaa ottamalla käyttöön yksinkertainen ja rajat ylittävä lippujärjestelmä. Tietyin edellytyksin se voitaisiin toteuttaa varsin lyhyessä ajassa.

Lippujen osto eri maista on nykyisin aivan liian monimutkaista. Kukin toimija ajattelee vain itseään, eikä kukaan ota vastuuta kokonaisuudesta. Toimijoiden tulisikin avata ohjelmointirajapintansa (API) niin, että kolmannen osapuolen toimittajat pääsisivät käsiksi tärkeään dataan. Se mahdollistaisi uusien integroitujen palveluiden kehittämisen. Junalippujen varaamisen koko Euroopasta tulisi olla yhtä helppoa kuin lentovarausten teko, sanoo Tanskan konservatiivinuorten sihteeristön päällikkö Amalie Hervad-Jørgensen.

Lippujen osto eri maista on nykyisin aivan liian monimutkaista. Kukin toimija ajattelee vain itseään, eikä kukaan ota vastuuta kokonaisuudesta.

Amalie Hervad-Jørgensen, Tanskan konservatiivinuorten sihteeristön päällikkö

Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta jatkaa ehdotuksen käsittelyä neuvoston teemaistunnossa Helsingissä maaliskuun lopussa.