Vekk meg når toget er framme

29.01.20 | Nyhet
Nattog
Fotograf
Scanpix
Tenk å kunne sove seg fram mellom de Nordiske hovedstedene. Det er et ønske som øker i styrke i Norden. Med vår tids klimakrise er det på høy tid å gjøre klimavennlige togreiser på tvers av Norden attraktive igjen. Det mener Freddy André Øvstegård. Han og partigruppen Nordisk grønn venstre foreslår at Nordisk råds engasjerer seg for vekke nattogene fra dvalen.

Forslaget fra Nordisk grønn venstre om forsterket nordisk press for å gjenopprette nattogsforbindelser mellom de nordiske hovedstedene ble godt mottatt under Nordisk råds januarmøte i København.

- Vi vil at toget skal være et selvfølgelig og naturlig alternativ for reiser mellom OsloGöteborg-København, Stockholm og København og Oslo-Stockholm. Med små justeringer på lokomotiv, vogner og signalsystem samt samordnede tidtabeller og billettsystem kan vi kutte i reisetiden vesentlig. Det vil også gjøre det enklere å reise med tog enn det er i dag, sier Freddy André Øvstegård som representerer Nordisk grønn venstre i Nordsik råds utvalg for vekst og utvikling.

Vi vil at toget skal være et selvfølgelig og naturlig alternativ for reiser mellom Oslo-Göteborg-København, Stockholm-København og Oslo-Stockholm

Freddy André Øvstegård, Nordisk grønn venstre

Økt interesse for tog

Siden 1990-tallet har togreiser regnet i personkilometer økt kraftig i alle de nordiske landene. Nordisk grønn venstre mener det er avgjørende at man utnytter det momentum som den raskt voksende toginteressen har skapt.

Togtrafikk i Norden
Fotograf
norden.org

- Vi behøver en samlet nordisk politikk for økning i antall togreiser. Spesielt Norge, Sverige og Danmark kan enkelt samarbeide for å gjenetablere og forbedre nattogsforbindelser mellom de skandinaviske hovedstedene og dermed videre ut i Europa, mener Øvstegård.

Under diskusjonen i Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling var det flere som var bekymret for at økt persontogtrafikk kunne utgjøre et problem for godstrafikken som primært kjører på natten. Utvalget mener derfor at det er viktig å avklare mulige konflikter og finne fornuftige løsninger.

Bedre billettsystemer

Også Ungdommens Nordisk råd tenner på idéen og støtter forslaget. Under deres sesjon i Stockholm i oktober 2019, vedtok de at de vil arbeide for bedre togforbindelser både nasjonalt og på tvers av landegrensene. UNR har hastverk og klimavennlige transportløsninger vil ta noe tid å få på plass. UNR mener derfor at det er helt nødvendig å gjøre eksisterende tilbud bedre og mer tilgjengelig. Da må man få på plass et enkelt og grenseoverskridende billettsystem. Det kan gjøres på relativt kort tid under visse forutsetninger.

- Det er i dag alt for komplisert å kjøpe billetter på tvers av grensene. Hver aktør tenker kun på sitt eget. Ingen tar ansvar for helheten. Derfor er det viktig at aktørene åpner sine applikasjonsprogrameringsgrensesnitt (API) så tredjepartsleverandører kan komme til viktig data. Dermed kan de utvikle nye integrerte tjenester. Det må bli like lett å bestille tog over hele Europa som det er å bestille flybilletter, sier sekretariatsleder for konservativ ungdom Amalie Hervad-Jørgensen.

- Det er i dag alt for komplisert å kjøpe billetter på tvers av grensene. Hver aktør tenker kun på sitt eget. Ingen tar ansvar for helheten.

Amalie Hervad-Jørgensen, sekretariatsleder for konservativ ungdom

Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling vil jobbe videre med forslaget under temasessjonen i Helsingfors i slutten av mars.