Væk mig, når toget er fremme

29.01.20 | Nyhed
Nattog
Fotograf
Scanpix
Tænk at kunne sove sig frem til de nordiske hovedstæder. Det er et ønske, som bliver mere og mere udbredt i Norden. Med vor tids klimakrise er det på høje tid at gøre klimavenlige togrejser på tværs af Norden attraktive igen. Det mener Freddy André Øvstegård. Han og partigruppen Nordisk grønt venstre foreslår, at Nordisk Råd engagerer sig for at vække nattogene fra deres dvale.

Forslaget fra Nordisk grønt venstre om et forstærket nordisk pres for at genoprette nattogsforbindelserne mellem de nordiske hovedstæder blev godt modtaget under Nordisk Råds januarmøde i København.

– Vi ønsker, at toget skal være et selvfølgeligt og naturligt alternativ til rejser mellem Oslo-Göteborg-København, Stockholm-København og Oslo-Stockholm. Med små justeringer på lokomotiver, vogne og signalsystemer samt harmoniserede køreplaner og billetsystemer kan vi nedbringe rejsetiden væsentligt. Det vil også gøre det lettere at rejse med tog, end det er i dag, siger Freddy André Øvstegård, som repræsenterer Nordisk grønt venstre i Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden.

Vi ønsker, at toget skal være et selvfølgeligt og naturligt alternativ til rejser mellem Oslo-Göteborg-København, Stockholm-København og Oslo-Stockholm.

Freddy André Øvstegård, Nordisk grønt venstre

Øget interesse for togrejser

Hvis man udregner det i personkilometer, er togrejser steget kraftigt i alle de nordiske lande siden 1990'erne. Nordisk grønt venstre mener, at det er afgørende, at man udnytter det momentum, som den stærkt stigende interesse for togrejser har skabt.

Togtrafikk i Norden
Fotograf
norden.org

– Vi har brug for en fælles nordisk politik for stigningen i antallet af togrejser. Især Norge, Sverige og Danmark kan let samarbejde for at genetablere og forbedre nattogsforbindelserne mellem de skandinaviske hovedstæder og videre ud i Europa, mener Øvstegård.

Under diskussionen i Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden var der flere, som var bekymrede for, at en øget persontogtrafik kunne udgøre et problem for godstrafikken, som primært kører om natten. Udvalget mener derfor, at det er vigtigt at afklare mulige konflikter og finde fornuftige løsninger.

Bedre billetsystemer

Også Ungdommens Nordiske Råd tænder på idéen og støtter forslaget. Under deres session i Stockholm i oktober 2019 vedtog de, at de vil arbejde for at forbedre togforbindelserne både nationalt og på tværs af landegrænserne. UNR mener, at vi skal handle hurtigt, men det vil tage noget tid at få klimavenlige transportløsninger på plads. UNR mener derfor, at det er tvingende nødvendigt at gøre de eksisterende tilbud bedre og mere tilgængelige. Et simpelt og grænseoverskridende billetsystem er et godt sted at starte. Det kan under visse forudsætninger gøres på relativt kort tid.

– Det er i dag alt for kompliceret at købe billetter på tværs af grænserne. Hver aktør tænker kun på sit eget, og ingen tager ansvar for helheden. Derfor er det vigtigt, at aktørerne åbner deres softwaregrænseflader (API), så tredjepartsleverandører får adgang til vigtige data. På den måde kan man udvikle nye integrerede tjenester. Det skal være lige så let at bestille togbilletter over hele Europa, som det er at bestille flybilletter, siger Amalie Hervad-Jørgensen, som er sekretariatsleder for Konservativ Ungdom i Danmark.

– Det er i dag alt for kompliceret at købe billetter på tværs af grænserne. Hver aktør tænker kun på sit eget, og ingen tager ansvar for helheden.

Amalie Hervad-Jørgensen, sekretariatsleder for Konservativ Ungdom i Danmark.

Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden vil arbejde videre med forslaget under temasessionen i Helsingfors i slutningen af marts.