Väck mig när tåget är framme!

29.01.20 | Nyhet
Nattog
Fotograf
Scanpix
Tänk att kunna sova sig fram mellan de nordiska huvudstäderna. Det är ett önskemål som blir allt starkare i Norden. Med dagens klimatkris är det hög tid att göra klimatvänliga tågresor över hela Norden attraktiva igen. Det menar Freddy André Øvstegård. Han och partigruppen Nordisk grön vänster föreslår att Nordiska rådet engagerar sig för att väcka nattågen från sin dvala.

Förslaget från Nordisk grön vänster om förstärkt nordiskt tryck för att återupprätta nattågsförbindelser mellan de nordiska huvudstäderna mottogs väl under Nordiska rådets januarimöte i Köpenhamn.

– Vi vill att tåget ska vara ett självklart och naturligt alternativ för resor på sträckorna Oslo–Göteborg–Köpenhamn, Stockholm–Köpenhamn och Oslo–Stockholm. Med små justeringar på lok, vagnar och signalsystem samt samordnade tidtabeller och biljettsystem kan vi förkorta restiden avsevärt. Det kommer också att göra det lättare att resa med tåg än det är i dag, säger Freddy André Øvstegård, som representerar Nordisk grön vänster i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.

Vi vill att tåget ska vara ett självklart och naturligt alternativ för resor på sträckorna Oslo–Göteborg–Köpenhamn, Stockholm–Köpenhamn och Oslo–Stockholm.

Freddy André Øvstegård, Nordisk grön vänster

Ökat intresse för tågresor

Sedan 1990-talet har tågresor mätt i passagerarkilometer ökat kraftigt i alla nordiska länder. Nordisk grön vänster menar att det är viktigt att utnyttja det momentum som det snabbt växande tåginteresset har skapat.

– Vi behöver en övergripande nordisk politik för att öka antalet tågresor. Särskilt Norge, Sverige och Danmark kan enkelt samarbeta för att återupprätta och förbättra nattågsförbindelserna mellan de skandinaviska huvudstäderna och därmed vidare ut i Europa, menar Øvstegård.

Under diskussionen i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling var det flera som var oroliga för att ökad persontågstrafik skulle kunna utgöra ett problem för godstrafiken, som främst körs på natten. Utskottet menar därför att det är viktigt att reda ut möjliga konflikter och hitta rimliga lösningar.

Bättre biljettsystem

Även Ungdomens Nordiska råd (UNR) tänder på idén och stödjer förslaget. Under sin session i Stockholm i oktober 2019 fastställde UNR att de kommer att arbeta för bättre tågförbindelser både nationellt och över landsgränserna. UNR har bråttom, och klimatvänliga transportlösningar kommer att ta lite tid att få på plats. UNR menar därför att det är ett absolut måste att göra det befintliga utbudet bättre och mer tillgängligt. Då måste man införa ett enkelt och gränsöverskridande biljettsystem. Det kan göras på relativt kort tid under vissa förutsättningar.

– I dag är det alldeles för komplicerat att köpa biljetter över gränserna. Alla aktörer tänker bara på sitt. Ingen tar ansvar för helheten. Därför är det viktigt att aktörerna öppnar sina applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) så att tredjepartsleverantörer kan komma åt viktiga data. Då kan de utveckla nya, integrerade tjänster. Det måste vara lika enkelt att köpa tågbiljetter över hela Europa som det är att köpa flygbiljetter, säger sekretariatschef för konservativ ungdom Amalie Hervad-Jørgensen.

– I dag är det alldeles för komplicerat att köpa biljetter över gränserna. Alla aktörer tänker bara på sitt. Ingen tar ansvar för helheten.

Amalie Hervad-Jørgensen, sekretariatschef för konservativ ungdom

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling kommer att jobba vidare med förslaget under temasessionen i Helsingfors i slutet av mars.