Opettajien yhteiskunnallista roolia vahvistettava

05.04.19 | Uutinen
Utdanningsministrenes møte i Reykjavik 2019
Valokuvaaja
André Jamholt / norden.org

Reykjavik: Pohjoismaiden opetusministerit haluavat vahvistaa opettajien asemaa ja roolia yhteiskunnassa. Kuvassa vasemmalta: Ahvenanmaan opetus- ja kulttuuriministeri Tony Asumaa, Ruotsin koulutusministeri Anna Ekström, Tanskan koulutusministeri Merete Riisager, Islannin koulutus-, tiede- ja kulttuuriministeri Lilja D. Alfreðsdóttir, Norjan koulutus- ja integraatioministeri Jan Tore Sanner, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki, osastopäällikkö Lone Nukaaraq Møller Grönlannista ja opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen Suomesta.

Opettajilla on tärkeä rooli yhteiskunnan kehittämisessä, mutta se ei aina näy ammatin arvostuksena. Pohjoismaiden opetusministerien mielestä nyt on aika tehdä asialle jotakin, ja aihe olikin keskiössä Reykjavikissa 9. huhtikuuta pidetyssä ministerikokouksessa.

Opettajat, opettajuus ja opettajan ammatin kehittäminen ovat kuumia puheenaiheita koko Pohjolassa. Kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa on edessä opettajapula. Siihen vastatakseen maat ovat käynnistäneet useita toimia, joilla pyritään parantamaan opettajankoulutuksen laatua ja lisäämään koulutukseen hakeutuvien määrää. Haasteita tuottaa muun muassa arvostuksen puute ja opettajien oma kokemus heidän yhteiskunnallisesta asemastaan.

Opettajilla on yhteiskunnan tärkein ammatti. He luovat tulevaisuutta joka ikinen päivä.

Islannin koulutus-, tiede- ja kulttuuriministeri Lilja D. Alfreðsdóttir

Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 puheenjohtajamaa Islanti kaipaa tehotoimia ja keskustelua siitä, millainen merkitys opettajilla on kaikille sukupolville. Pohjoismaissa on haastettava opettajuuteen liittyvät ajattelutavat ja se, miten opettajan ammatista puhutaan. Vaakakupissa ovat yhteinen tulevaisuutemme ja Pohjoismaiden tuleva kehitys.

– Opettajilla on yhteiskunnan tärkein ammatti. He luovat tulevaisuutta joka ikinen päivä. Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Islanti haluaa siksi panostaa opettajien työympäristön parantamiseen ja opettajankoulutuksen vahvistamiseen. Olemme esitelleet hiljattain näitä tavoitteita tukevan kiinnostavan ja ajankohtaisen hankkeen, jossa Pohjoismaat voivat oppia paljon toisiltaan. Siksi on todella tärkeää, että Pohjoismaiden opetusministerit ovat nyt tarttuneet asiaan, sanoo Islannin koulutus-, tiede- ja kulttuuriministeri Lilja D. Alfreðsdóttir.

Suurimmalla osalla ihmisistä on ollut opettaja, joka on auttanut oman itsen ja omien vahvuuksien löytämisessä ja omistautunut lasten ja nuorten kykyjen kehittämiseen. Nyt tarvitaan näiden hyvien esimerkkien, tarinoiden ja roolimallien korostamista. Pohjoismaiden opetusministerit pohtivat juuri tältä pohjalta sitä, miten alan kehitystavoitteita voidaan tukea.

Pyrkimyksenä on vahvistaa esi- ja peruskoulun asemaa yhteiskuntaa kannattelevina instituutioina. Pohjoismaiden on vaalittava luottamusta, yhdenvertaisuutta ja yhteenkuuluvuutta, jotka muodostavat pohjoismaisten yhteiskuntien perustan. Lapsille ja nuorille on tarjottava sivistystä ja koulutusta, joiden turvin he voivat oppia läpi elämän ja tulla osaksi yhteiskuntaa, joka muuttuu yhä haastavammaksi, teknisemmäksi ja kulttuurisesti monimuotoisemmaksi. Samalla on tärkeää vahvistaa esimerkiksi kestävää kehitystä, demokratian ymmärtämistä ja yleistä viihtyvyyttä.

– Opettajien yhteiskunnallinen rooli on päivänpolttava keskustelunaihe. Pohjoismaisen yhteistyön tulee osaltaan auttaa opettajia heidän tärkeässä yhteiskunnallisessa tehtävässään, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.