Lærernes rolle i samfunnet må styrkes

05.04.19 | Nyhet
Utdanningsministrenes møte i Reykjavik 2019
Fotograf
André Jamholt / norden.org

Reykjavik: De nordiske utdanningsministrene vil styrke lærernes status og rolle i samfunnet. F.V: Ålands minister for utdanning og kultur Tony Asumaa, sveriges utdanningsminister Anna Ekström, danmarks utdanningsminister Merete Riisager, islands minister for utdannelse, vitenskap og kultur Lilja D. Alfreðsdóttir, norges minister for utdanning og integrering Jan Tore Sanner, generalsekretær Paula Lehtomäki, departementssjef Lone Nukaaraq Møller fra Grønland og undervisningsråd Paavo-Petri Ahonen fra Finland.

Lærerne har en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Den rollen speiles ikke alltid i deres allmenne status. Det mener de Nordiske ministre for utdanning at det er på høy tid at vi gjør noe med. Temaet sto derfor høyt på dagsordenen da ministrene møttes i Reykjavik 9. april.

Debatten om lærere, jobben de gjør og utviklingen av lærerfaget går friskt i alle de nordiske landene. Samtlige land i Norden med unntak av Finland står overfor en framtidig lærermangel. Samtidig er det satt i gang en rekke tiltak for å løfte kvaliteten på lærerutdanningen samt øke rekrutteringen av lærere. Blant de utfordringene er annerkjennelsen av lærergjerningen og lærernes egen opplevelse av sin status i samfunnet.

Lærere har det viktigste yrket i samfunnet. De former framtiden hver dag.

Lilja D. Alfreðsdóttir, Islands minister for utdannelse, vitenskap og kultur

Det islandske formannskapet i Nordisk ministerråd for 2019 peker derfor på at tiden er inne for en offensiv tilnærming og vil diskutere lærernes betydning for alle generasjoner. Norden behøver en kulturforandring i måten vi tenker og snakker om lærerfaget. Det handler om vår felles framtid og om den fortsatte utviklingen i Norden.

- Lærere har det viktigste yrket i samfunnet. De former framtiden hver dag. Det islandske formannskapet for det nordiske samarbeidet vil derfor prioriterer å fremme et bedre arbeidsmiljø for lærere og styrke lærerutdannelse. På Island har vi nylig presentert tiltak med en slik målsetning. Det dreier seg om et spennende og aktuelt prosjekt der de nordiske landene kan lære en hel del av hverandre. Derfor er det veldig viktig at de nordiske utdanningsministrene tar tak i dette spørsmålet, sier Islands minister for utdannelse, vitenskap og kultur Lilja D. Alfreðsdóttir.

Lærer med barn
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org

De flest mennesker har hatt en lærer som har hjulpet dem til å oppdage hvem de er, hva de er gode på og som brenner for hvordan barn og unge kan bygge videre på sine evner. Derfor er det behov for å løfte fram de gode eksempler, historier og rollemodeller. Det er med dette fokus de nordiske ministre for utdanning vil drøfte hvordan de kan bidra til en slik utvikling.

Målet er å styrke før- og grunnskolen som viktige samfunnsbærende institusjoner. Norden må verne om den tillit, likhet og sammenhengskraft som er fundamentet i våre nordiske samfunn. Barn og unge må gis dannelse og utdannelse for å lære gjennom hele livet og begi seg ut i et samfunn som preges av økende kompleksitet, teknologisk utvikling og kulturelt mangfold. Samtidig er det viktig å styrke områder som bæredyktig utvikling, demokratisk forståelse og allmenn trivsel.

- Temadiskusjonen om lærernes rolle i samfunnet er høyaktuell. Det er derfor viktig at vi i det nordiske samarbeide bidrar til å hjelpe lærerne i deres viktige samfunnsinnsats, sier generalsekretær for Nordisk ministerråd Paula Lehtomäki.