Lärarnas roll i samhället måste stärkas

05.04.19 | Nyhet
Utdanningsministrenes møte i Reykjavik 2019
Fotograf
André Jamholt / norden.org

Reykjavik: De nordiska utbildningsministrarna vill stärka lärarnas status och roll i samhället. Från vänster: Ålands utbildnings- och kulturminister Tony Asumaa, Sveriges utbildningsminister Anna Ekström, Danmarks utbildningsminister Merete Riisager, Islands minister för utbildning, vetenskap och kultur Lilja D. Alfreðsdóttir, Norges kunskaps- och integrationsminister Jan Tore Sanner, generalsekreterare Paula Lehtomäki, departementschef Lone Nukaaraq Møller från Grönland och undervisningsråd Paavo-Petri Ahonen från Finland.

Lärarna har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Den rollen återspeglas inte alltid i deras allmänna status. De nordiska utbildningsministrarna menar att det är hög tid att vi gör något åt det. Ämnet stod därför högt på dagordningen när ministrarna möttes i Reykjavik den 9 april.

Debatten om lärare, jobbet de gör och utvecklingen av läraryrket är livlig i alla nordiska länder. Samtliga utom Finland står inför en framtida lärarbrist. Samtidigt har man vidtagit ett antal åtgärder för att höja kvaliteten på lärarutbildningen och öka rekryteringen av lärare. Till utmaningarna hör att erkänna lärarnas arbetsuppgifter och lärarnas egen upplevelse av sin status i samhället.

Lärarna har det viktigaste yrket i samhället. De formar framtiden varje dag.

Lilja D. Alfreðsdóttir, Islands minister för utbildning, vetenskap och kultur

Det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2019 påpekar därför att tiden är inne för en offensiv strategi och kommer att diskutera lärarnas betydelse för alla generationer. Norden behöver en kulturförändring i vårt sätt att tänka och tala om läraryrket. Det handlar om vår gemensamma framtid och den fortsatta utvecklingen i Norden.

– Lärarna har det viktigaste yrket i samhället. De formar framtiden varje dag. Det isländska ordförandeskapet för det nordiska samarbetet kommer därför att prioritera främjandet av en bättre arbetsmiljö för lärare och stärka lärarutbildningen. På Island har vi nyligen presenterat åtgärder med sådana mål. Det handlar om ett spännande och aktuellt projekt där de nordiska länderna kan lära en hel del av varandra. Därför är det mycket viktigt att de nordiska utbildningsministrarna tar tag i denna fråga, säger Islands minister för utbildning, vetenskap och kultur Lilja D. Alfreðsdóttir.

De flesta har haft en lärare som hjälpt dem att upptäcka vilka de är, vad de är bra på och som brinner för hur barn och unga kan bygga vidare på sina förmågor. Därför finns det ett behov av att lyfta fram goda exempel, berättelser och förebilder. Med detta i fokus kommer de nordiska utbildningsministrarna att diskutera hur de kan bidra till en sådan utveckling.

Målet är att stärka för- och grundskolan som viktiga samhällsbärande institutioner. Norden måste värna om den tillit, jämlikhet och sammanhållning som utgör grunden för våra nordiska samhällen. Barn och unga måste ges bildning och utbildning för att lära sig hela livet och bege sig ut i ett samhälle präglat av ökande komplexitet, teknisk utveckling och kulturell mångfald. Samtidigt är det viktigt att stärka områden som hållbar utveckling, demokratisk förståelse och allmänt välbefinnande.

– Temadiskussionen om lärarnas roll i samhället är högaktuell. Därför är det viktigt att vi i det nordiska samarbetet bidrar till att hjälpa lärarna i deras viktiga samhällsinsatser, sade Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.