Lærernes rolle i samfundet skal styrkes

05.04.19 | Nyhed
Utdanningsministrenes møte i Reykjavik 2019
Fotograf
André Jamholt / norden.org

Reykjavik: De nordiske uddannelsesministre vil styrke lærernes status og rolle i samfundet. Fra venstre: Ålands minister for uddannelse og kultur, Tony Asumaa, Sveriges uddannelsesminister, Anna Ekström, Danmarks uddannelsesminister, Merete Riisager, Islands minister for uddannelse, videnskab og kultur, Lilja D. Alfreðsdóttir, Norges minister for uddannelse og integration, Jan Tore Sanner, Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki, departementschef Lone Nukaaraq Møller fra Grønland og undervisningsråd Paavo-Petri Ahonen fra Finland.

Lærerne har en vigtig rolle i samfundsudviklingen. Denne rolle afspejler sig ikke altid i deres generelle status. De nordiske ministre for uddannelse mener, at det er på høje tid, at vi gør noget ved dette. Temaet stod derfor højt på dagsordenen, da ministrene mødtes i Reykjavik den 9. april.

Debatten om lærerne, deres arbejde og udviklingen af lærerfaget er godt i gang i alle de nordiske lande. Samtlige lande i Norden med undtagelse af Finland står over for en fremtidig lærermangel. Samtidig er der sat gang i et række tiltag for at hæve kvaliteten af læreruddannelsen samt øge rekrutteringen af lærere. En af udfordringerne er anerkendelsen af lærerfaget og lærernes egen oplevelse af deres status i samfundet.

Lærerne har det vigtigste arbejde i samfundet. De former fremtiden hver dag.

Lilja D. Alfreðsdóttir, Islands minister for uddannelse, videnskab og kultur

Det islandske formandskab i Nordisk Ministerråd i 2019 mener derfor, at tiden er inde til en offensiv tilgang og ønsker at diskutere lærernes betydning for alle generationer. Norden har brug for en kulturforandring, når det gælder måden vi tænker og snakker om lærerfaget på. Det handler om vores fælles fremtid og om den fortsatte udvikling i Norden.

– Lærerne har det vigtigste arbejde i samfundet. De former fremtiden hver dag. Det islandske formandskab for det nordiske samarbejde vil derfor prioritere at fremme et bedre arbejdsmiljø for lærere og styrke læreruddannelsen. Vi har for nylig præsenteret et tiltag med en sådan målsætning i Island. Der er tale om et spændende og aktuelt projekt, hvor de nordiske lande kan lære en hel del om hinanden. Derfor er det meget vigtigt, at de nordiske uddannelsesministre tager hånd om dette spørgsmål, siger Islands minister for uddannelse, videnskab og kultur, Lilja D. Alfreðsdóttir.

De fleste mennesker har haft en lærer, som har hjulpet dem med at finde ud af, hvem de er, hvad de er gode til og som brænder for at få børn og unge til at bygge videre på deres evner. Derfor er der brug for at fremhæve de gode eksempler, historier og rollemodeller. Og det er med dette fokus, at de nordiske ministre for uddannelse vil drøfte, hvordan de kan bidrage til en sådan udvikling.

Målet er at styrke børnehaven og grundskolen som vigtige samfundsbærende institutioner. Norden skal værne om den tillid, lighed og sammenhængskraft, som er fundamentet for vores nordiske samfund. Vi skal give børn og unge dannelse og uddannelse, så de kan lære hele livet og begive sig ud i et samfund, som præges af stigende kompleksitet, teknologisk udvikling og kulturel mangfoldighed. Samtidig er det vigtigt at styrke områder som bæredygtig udvikling, demokratisk forståelse og generel trivsel.

– Temadiskussionen om lærernes rolle i samfundet er højaktuel. Det er derfor vigtigt, at vi i det nordiske samarbejde bidrager til at hjælpe lærerne med deres vigtige samfundsindsats, siger generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki.