Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska rådet vill öka samarbetet med Nordamerika

02.11.18 | Nyhet
Tilhørere i Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Tilhørere i Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Photographer
Johannes Jansson
Nordiska rådet vill fördjupa samarbetet med Nordamerika. Det bor 12 miljoner personer i Nordamerika som definierar sig som nordiskättade och det är en enorm potential som bör utnyttjas ännu bättre, anser rådet.

Vid den nyss avslutade sessionen i Oslo godkände Nordiska rådet en rekommendation som uppmanar regeringarna i Norden att analysera hur man i högre grad skulle kunna utnyttja den potential som ligger i att så många invånare i USA och Kanada känner sig knutna till Norden.

Enligt rådet kan det finnas stora möjligheter för djupare samarbete inom såväl näringsliv, turism, kultur samt forskning och utbildning.

De nordiska länderna och den nordiska modellen har hög status och det kan och bör utnyttjas för ett större inflytande och ledarskap i det globala samarbetet.

Rådet vill också att de nordiska regeringarna och Nordiska ministerrådet undersöker möjligheterna till ökat och målinriktat samarbete mellan de nordiska ambassaderna i USA och Kanada. Dessutom lyfter Nordiska rådet fram den potential som ligger i det nordisk-nordamerikanska samarbetet mellan olika föreningar, institutioner och program.

- De nordiska länderna och den nordiska modellen har hög status och det kan och bör utnyttjas för ett större inflytande och ledarskap i det globala samarbetet, heter det i Nordiska rådets rekommendation.

Gott samarbete kan bli ännu bättre

Nordiska rådet påpekar att samarbetet mellan Norden och Nordamerika redan nu är gott, och att Nordiska ministerrådet och regeringarna gör ett mycket bra arbete, men att det finns skäl att undersöka om man kan göra ännu mera och mera målinriktat.

Det var ursprungligen Den socialdemokratiska gruppen som lade fram förslaget till utökat samarbete med Nordamerika. Rådets presidium har därefter lagt till ytterligare satsningsområden. Det slutliga förslaget godkändes med total enighet. Samtliga 74 närvarande röstade för förslaget.