Pohjoismaiden neuvosto haluaa lisätä ulkopoliittista yhteistyötä

01.11.17 | Uutinen
Bertel Haarder
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/Norden.org
Pohjoismaiden neuvosto haluaa Pohjoismaiden vahvistavan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä. Näin todetaan neuvoston uudessa kansainvälisessä strategiassa, joka hyväksyttiin Helsingin-istunnossa 1. marraskuuta.

Vuosiksi 2018–2022 laadittu strategia kehottaa Pohjoismaiden hallituksia hyödyntämään nykyistä enemmän pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksia riippumatta siitä, että maiden suhde erilaisiin liittoutumiin vaihtelee.

– Yhdessä meillä on suuri strateginen, sotilaallinen ja turvallisuuspoliittinen merkitys. Pohjoismainen puolustusyhteistyö ei uhkaa ketään, vaan vaikuttaa alueen vakauteen ja ennakoitavuuteen, strategiassa todetaan.

Pohjoismaiden neuvosto haluaa, että Pohjoismaat jatkavat rauhanvälitystä ja siviilikriisinhallintaa koskevia panostuksia. Lisäksi niiden tulisi edistää sitä, että demokratia, oikeusvaltioperiaatteet, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet ovat aina keskeisesti esillä kansainvälisissä yhteyksissä.

Lisäksi strategiassa todetaan kokemuksen osoittaneen, että kun Pohjoismaat keskustelevat keskenään ennen suuria kansainvälisiä kokouksia, niillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin ratkaisevalla tavalla. Valmistelevien kokousten ja koordinoinnin tulee olla mieluummin sääntö kuin poikkeus.

Presidentti ylpeänä

Pohjoismaiden neuvoston presidentti Britt Lundberg on ylpeä asiakirjasta ja toteaa sen näyttävän neuvoston kansainväliselle työlle selkeän suunnan.

– Strategiaamme sisältyy myös erityisesti hallituksille osoitettuja suosituksia. Pohjoismaiden neuvosto on usein korostanut, että Pohjoismaiden suurlähetystöt ja edustustot olisi hyvä sijoittaa samoihin tiloihin. Se parantaisi mielestämme kustannustehokkuutta ja edistäisi lisäksi ammatillista yhteistyötä sekä yhteispohjoismaisen identiteetin ja näkyvyyden vahvistumista, Lundberg sanoi.

Yhteispohjoismaiset arvot keskiöön

Pohjoismaiden neuvosto haluaa myös, että Pohjoismaat jatkavat rauhanvälitystä ja siviilikriisinhallintaa koskevia panostuksia. Lisäksi niiden tulisi edistää sitä, että demokratia, oikeusvaltioperiaatteet, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet ovat aina keskeisesti esillä kansainvälisissä yhteyksissä.

Ilmastoalalla Pohjoismaiden neuvosto toteaa, että Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjiä. Neuvosto haluaa lisätä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden huomioarvoa ”kahdenvälisissä keskusteluissamme ja osallistuessamme kansainvälisille foorumeille”.

Erityisesti neuvosto haluaa panostaa yhteistyöhön, jota tehdään Pohjolan lähialueilla: Itämerellä, Arktiksella ja EU:ssa.

Ota yhteyttä