Pohjoismaiden neuvosto kehottaa Turkkia liittymään uudelleen Istanbulin sopimukseen

01.07.21 | Uutinen
Demonstration.

Demonstration

Valokuvaaja
Iris Dager / norden.org
Turkin tulee liittyä uudelleen Istanbulin sopimukseen, joka ehkäisee ja torjuu naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Näin todetaan lausunnossa, jonka Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto ja Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta hyväksyivät neuvoston teemaistunnon yhteydessä.

– Koronapandemia, sodat ja konfliktit ovat johtaneet naisiin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän lisääntymiseen, minkä vuoksi Istanbulin sopimus on nyt tärkeämpi kuin koskaan. Siksi on hyvin huolestuttavaa, että Turkki on juuri nyt päättänyt erota Istanbulin sopimuksesta. Päätös heikentää turkkilaisten tyttöjen ja naisten perusoikeuksia ja riistää heiltä välttämättömän oikeussuojan väkivaltaa vastaan, lausunnossa todetaan.

Puheenjohtajisto ja valiokunta kehottavat Turkkia liittymään uudelleen Istanbulin sopimukseen ja ottamaan siten selkeästi kantaa tyttöjen ja naisten perusoikeuksien puolesta.

Tasa-arvo toiminnan keskiössä

– Pohjoismaiden on yhdessä vastustettava toimia, jotka loukkaavat naisten oikeuksia paikasta riippumatta. Tasa-arvo ja oikeudet ovat Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan tärkeysjärjestyksen kärjessä. Pidämmekin luontevana sitä, että neuvosto puuttuu kansainvälisiin asioihin, jotka uhkaavat ihmisoikeuksia ja pohjoismaisia arvoja, toteavat Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Bente Stein Mathisen ja varapuheenjohtaja Nina Sandberg.

Ehdotus lausunnosta tuli alun perin hyvinvointivaliokunnalta, ja puheenjohtajisto asettui sen tueksi omassa kokouksessaan. Hyvinvointivaliokunta edistää muun muassa sukupuolten tasa-arvoa, ja se on yksi Pohjoismaiden neuvoston neljästä valiokunnasta.

Aloite hyvinvointivaliokunnalta

Turkki ilmoitti vetäytyvänsä sopimuksesta maaliskuussa 2021. Päätös on nostattanut kansallisen ja kansainvälisen protestiaallon.

– Demokratia, oikeusvaltioperiaate, tasa-arvo ja ihmisoikeudet, kuten naisten oikeudet, ovat Pohjoismaiden neuvoston perusarvoja, joita haluamme puolustaa kansainvälisesti. Arvot mainitaan myös Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisessä strategiassa, Pohjoismaiden neuvoston presidentti Bertel Haarder sanoo.

Hyvinvointivaliokunta ja puheenjohtajisto antoivat lausunnolle yksimielisen tukensa.

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan julkilausuma, joka koskee Turkin eroamista Istanbulin sopimuksesta

Euroopan neuvoston Istanbulin sopimuksen tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjuminen. Se on juridisesti sitova kansainvälinen yleissopimus, joka tarjoaa tytöille ja naisille oikeussuojan esimerkiksi vainoa, raiskauksia ja pakkoavioliittoja vastaan.

Koronapandemia, sodat ja konfliktit ovat johtaneet naisiin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän lisääntymiseen, minkä vuoksi Istanbulin sopimus on nyt tärkeämpi kuin koskaan. Siksi on hyvin huolestuttavaa, että Turkki on juuri nyt päättänyt erota Istanbulin sopimuksesta. Päätös heikentää turkkilaisten tyttöjen ja naisten perusoikeuksia ja riistää heiltä välttämättömän oikeussuojan väkivaltaa vastaan.

Siksi kehotamme Turkkia liittymään uudestaan Istanbulin sopimukseen ja ottamaan siten selkeästi kantaa tyttöjen ja naisten perusoikeuksien puolesta.

Kaikki Pohjoismaat ovat ratifioineet Istanbulin sopimuksen ja panneet sen täytäntöön.