Nordisk råd oppfordrer Tyrkia til å slutte seg til Istanbulkonvensjonen igjen

01.07.21 | Nyhet
Demonstration.

Demonstration

Fotograf
Iris Dager / norden.org
Tyrkia bør igjen slutte seg til Istanbulkonvensjonen, som er til for å beskytte kvinner og jenter mot vold. Slik lyder oppfordringen i en uttalelse fra Nordisk råds presidium og Utvalget for velferd i Norden i forbindelse med rådets temasesjon.

– Istanbulkonvensjonen er viktigere enn noensinne i en tid da både covid-19-pandemien, krig og konflikter har medført mer vold og overgrep mot kvinner. Derfor er det dypt urovekkende at Tyrkia nettopp i disse dager velger å trekke seg fra Istanbulkonvensjonen. Beslutningen svekker tyrkiske jenters og kvinners grunnleggende rettigheter og fratar dem nødvendig rettslig beskyttelse mot vold, heter det i uttalelsen.

Presidiet og utvalget oppfordrer Tyrkia til å slutte seg til Istanbulkonvensjonen igjen, og slik ta et tydelig standpunkt til forsvar for jenters og kvinners rettigheter.

Likestilling høyt på dagsordenen

Norden skal sammen stå opp mot alle tiltak som krenker kvinners rettigheter, uansett hvor i verden de finner sted. Utvalget for velferd i Nordisk råd har likestilling og rettigheter høyt på dagsordenen og ser det som en naturlig ting at Nordisk råd involverer seg i internasjonale saker som utfordrer menneskerettigheter og nordiske verdier, sier Bente Stein Mathisen og Nina Sandberg, leder og nestleder for Nordisk råds utvalg for velferd i Norden.

Det var utvalget for velferd i Norden som opprinnelig tok initiativ til uttalelsen, som også presidiet stilte seg bak på sitt påfølgende møte. Velferdsutvalget arbeider blant annet for likestilling mellom kjønnene og er ett av fire utvalg i Nordisk råd.

Initiativ fra velferdsutvalget

Det var i mars 2021 Tyrkia meddelte at landet trekker seg fra konvensjonen. Vedtaket har blitt møtt av protester både nasjonalt og internasjonalt.

– Demokrati, rettsstatsprinsippet, likestilling og menneskerettigheter, inklusive kvinners rettigheter, er grunnleggende verdier for Nordisk råd, og dem vil vi også stå opp for internasjonalt. Dette er verdier som også framheves i Nordisk råds internasjonale strategi, sier Nordisk råds president Bertel Haarder.

Både velferdsutvalget og presidiet har stilt seg fullstendig enige bak uttalelsen.

Uttalelse fra Nordisk råds velferdsutvalg i anledning Tyrkias uttreden av Istanbulkonvensjonen

Europarådets Istanbulkonvensjon skal bidra til bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Konvensjonen er et internasjonalt juridisk bindende rammeverk som gir jenter og kvinner rettslig beskyttelse mot alt fra forfølgelse til voldtekt og tvangsekteskap.

Istanbulkonvensjonen er viktigere enn noensinne, i en tid der både covid-19-pandemien, krig og konflikter har medført mer vold og overgrep mot kvinner. Derfor er det dypt urovekkende at Tyrkia nettopp i disse dager velger å trekke seg fra Istanbulkonvensjonen. Beslutningen svekker tyrkiske jenters og kvinners grunnleggende rettigheter, og fratar dem nødvendig rettslig beskyttelse mot vold.

Derfor oppfordrer vi Tyrkia til å tilslutte seg Istanbulkonvensjonen igjen, og slik ta et tydelig standpunkt til forsvar for jenters og kvinners grunnleggende rettigheter.

Alle de nordiske land har ratifisert og implementert Istanbulkonvensjonen.