Pohjoismaiden neuvosto kritisoi kulttuurileikkauksia

29.06.21 | Uutinen
Bertel Haarder i virtuellt möte
Valokuvaaja
Mary Gestrin
Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto korostaa kulttuurin olevan aluettamme yhdistävä voima ja kritisoi kovin sanoin kulttuuribudjetin leikkauksia, joita Pohjoismaiden ministerineuvosto suunnittelee vuosiksi 2022–2024.

Budjettiehdotuksesta ja sen seurauksista keskusteltiin puheenjohtajiston kokouksessa, joka oli osa Pohjoismaiden neuvoston virtuaalista teemaistuntoa 28.–29. kesäkuuta. Kulttuurin rooli oli aiheena myös puheenjohtajiston kokouksen yhteydessä käydyssä visiokeskustelussa.

Jos suunnitelmia ei muuteta, seuraukset ovat tuhoisat.

Bertel Haarder, Pohjoismaiden neuvoston presidentti

Tarvetta uusille panostuksille, ei leikkauksille

– Kulttuuriyhteistyöhön suunnitellut leikkaukset ovat syvästi huolestuttavia, Bertel Haarder kiteyttää. Hyvä kielten ymmärtäminen ja mahdollisuus osallistua naapurimaiden kulttuurielämään ovat varma tapa lisätä kiinnostusta koko yhteistyötä kohtaan, Bertel Haarder sanoo.

– Olen huolissani varsinkin nuorista. Heidän Pohjola-kiinnostuksensa kasvattaminen edellyttää leikkausten sijasta uusia panostuksia.

Presidentti kritisoi sitä, että budjettiehdotuksessa ei ole riittävästi huomioitu Pohjoismaiden neuvoston näkemyksiä.

– Pidämme erikoisena sitä, että nyt esitellyssä budjettiluonnoksessa ei ole otettu tätä enemmän huomioon varsinkin kulttuurisektorin leikkauksista esitettyä kritiikkiä. Jos suunnitelmia ei muuteta, seuraukset ovat tuhoisat, hän sanoo.

Kulttuuri kaikkien oikeutena

Puheenjohtajisto on Tanskan puheenjohtajakaudella neuvotellut asioista, jotka voivat vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä ja auttaa saavuttamaan vision Pohjolasta tulee maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena.

Puheenjohtajiston kokouksessa käydyn visiokeskustelun lähtökohtana oli Pohjoismaiden neuvoston presidentin ja varapresidentin ehdotus, joka koskee pohjoismaisen kulttuurikaanonin hyväksymistä. Kyseessä olisi eräänlainen jatkuvasti päivittyvä luettelo keskeisistä kulttuurihenkilöistä ja -teoksista, joihin kaikkien pohjoismaalaisten tulisi voida tutustua.

Keskusteluun osallistui myös Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan ruotsalainen puheenjohtaja Kjell-Arne Ottosson, joka totesi näin:   

– Sitten Pohjoismaiden neuvoston perustamisen ei ole ollut yhtä suurta tarvetta kiinnittää huomiota meitä yhdistäviin asioihin. Yhteinen kulttuurimme on tässä suhteessa keskiössä, hän sanoo.

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta keskusteli vastaavasta kulttuurikaanonia koskevasta ehdotuksesta, jonka takana oli Vapaa Pohjola -puolueryhmä. Puheenjohtajisto päätti, että aloiteoikeus asiassa ja sen jatkokäsittely kuuluu valiokunnalle.