Nordisk Råd kritiserer kulturnedskæringer

29.06.21 | Nyhed
Bertel Haarder i virtuellt möte
Fotograf
Mary Gestrin
Nordisk Råds præsidium fremhæver kulturens betydning som sammenhængsskabende kraft i vores regioner og kritiserer i hårde vendinger forslagene om nedskæringer i frem for alt det kulturbudget, som Nordisk Ministerråd har fremlagt for perioden 2022-2024.

Budgetforslaget og dets konsekvenser blev drøftet, da præsidiet mødtes den 28.-29. juni i forbindelse med rådets virtuelle session. Kulturens rolle var også temaet for den visionsdebat, der blev afholdt i forbindelse med præsidiets møde.

Katastrofale konsekvenser, hvis planen ikke revideres

Bertel Haarder, præsident, Nordisk Råd

Der er brug for nye kulturindsatser, ikke nedskæringer

– De nedskæringer, der planlægges på kultursamarbejdets område, er dybt bekymrende, siger Bertel Haarder. En god sprogforståelse og muligheden for at få et indblik i nabolandenes kulturliv, er en sikker måde at øge den generelle interesse for samarbejdet på, siger Bertel Haarder.

– Jeg er især bekymret for de yngre generationer. Det kræver nye indsatser og ikke nedskæringer at øge deres interesse for Norden.

Præsidenten ser kritisk på, at man ikke i højere grad har taget Nordisk Råds synspunkter i betragtning i budgetforslaget.

– Vi er overraskede over, at det udkast til et nordisk budget, der nu bliver præsenteret, ikke i højere grad tager hensyn til vores kritik af især nedskæringerne i kultursektoren. Det vil få katastrofale konsekvenser, hvis planen ikke revideres.

Alle bør få adgang til kulturen

Under det danske præsidentskab i Nordisk Råd har præsidiet debatteret spørgsmål, som kan styrke det nordiske samarbejde og fremskynde arbejdet med at nå visionsmålet om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region.

Udgangspunktet for visionsdebatten på dette præsidiemøde var et forslag fra Nordisk Råds præsident og vicepræsident om en såkaldt kulturkanon – en slags løbende opdateret topliste over centrale kulturpersoner og kulturelle værker, som alle indbyggere i Norden bør kende til.

Også formanden for Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden, Kjell Arne Ottoson fra Sverige, deltog i debatten.   

– Ikke siden Nordisk Råd blev oprettet har vi haft et større behov for at pege på de ting, der forener os. Dér er vores fælles kultur et bærende element, siger han.

Et tilsvarende forslag om en kulturkanon blev, efter et forslag fremsat af partigruppen Nordisk Frihed, også diskuteret i Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden, og præsidiet blev enige om, at initiativet og den videre behandling af forslaget ligger hos udvalget.