Pohjoismaille erillinen ohjausryhmä pohtimaan rakennusalan harmonisointia

02.06.20 | Uutinen
Byggarbetsplats
Valokuvaaja
Johannes Jansson
Pohjoismaat ovat hiljattain asettaneet ohjausryhmän, joka edistää Pohjolan rakennusalan harmonisointia. Tavoitteena ovat nykyistä integroituneemmat pohjoismaiset rakennusmarkkinat, jotka hyödyttävät kuluttajia ja yrityksiä ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisessa ohjausryhmässä on jäseniä kaikista Pohjoismaista. Ryhmän tehtävänä on tukea ja koordinoida pitkäjänteistä työtä, joka tähtää yhteispohjoismaisten rakennusmarkkinoiden luomiseen. Keinona on esimerkiksi Pohjoismaiden kansallisten rakentamismääräysten harmonisointi.

Lisäksi ohjausryhmä käynnistää ja edistää toimia, jotka vahvistavat rakennusalan integraation ja kestävän kasvun edellytyksiä.

Kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen kiinnitetään paljon huomiota. Yli kolmannes Pohjoismaiden hiilidioksidipäästöistä on peräisin asumisesta ja rakentamisesta, ja alan vastuuministerit haluavat saada päästöt kuriin muun muassa maiden välistä yhteistyötä lisäämällä.

Tukee pohjoismaisen yhteistyön visiota

Ministerit hyväksyivät kokouksessaan 10. lokakuuta 2019 julkilausuman, jonka mukaan Pohjolasta pyritään tekemään maailman edistyksellisin rakennusalan päästövähennysten kehittäjä. Tarkoituksena on myös lisätä kilpailua, jotta asunnot halpenisivat.

Julkilausuma ja nyt nimitetty ohjausryhmä vastaavat hyvin Pohjoismaiden ministerineuvoston visioon, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja raportoi työstään Pohjoismaiden elinkeino- ja asuntoministereille.