Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Norden får styrgrupp för harmonisering av nordiska byggsektorn

02.06.20 | Nyhet
Byggarbetsplats
Photographer
Johannes Jansson
De nordiska länderna har nyligen utsett en styrgrupp som ska arbeta för en harmonisering av byggsektorn i Norden. Målet är en mer integrerad nordisk byggmarknad, som både konsumenter och företag ska ha nytta av, och som ska leda till minskade CO2-utsläpp.

Styrgruppen, som lyder under Nordiska ministerrådet, består av medlemmar från alla nordiska länder. Gruppens uppgift är att främja och samordna det långsiktiga arbetet med att skapa en gemensam nordisk byggmarknad, till exempel via en harmonisering av de nordiska ländernas byggregler.

Styrgruppen ska också initiera och främja insatser som stärker förutsättningarna för en integrerad och hållbar tillväxt för byggbranschen.

Stort fokus ska ligga på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Över en tredjedel av de nordiska ländernas CO2-utsläpp kommer från boende och byggande. Det vill de nordiska ministrarna med ansvar för bo- och byggsektorn råda bot på, bland annat med ökat samarbete mellan länderna.

Stödjer upp visionen för det nordiska samarbetet

Vid sitt möte den 10 oktober 2019 godkände ministrarna en deklaration, där de förbinder sig till att arbeta för globalt ledarskap så att Norden kan bli den mest progressiva regionen när det gäller att utveckla lösningar som minskar utsläppen inom byggande. Avsikten är också att öka konkurrensen för att få billigare bostäder.

Både deklarationen och den nyutnämnda styrgruppen rimmar väl med Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade regin 2030.

Styrgruppen kommer att mötas minst en gång per år och ska rapportera om sitt arbete till både de nordiska näringsministrarna samt bo- och byggministrarna.