Tavoitteena itsemurhien vähentäminen

31.10.19 | Uutinen
Selvmord i Norden skal mindskes
Photographer
Martin Zachrisson
Huolestuttavan suuri osa pohjoismaalaisista päätyy itsemurhaan. Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunta onkin sitä mieltä, että Pohjoismaiden on toteutettava yhdessä ennaltaehkäiseviä toimia ja jaettava tietoa sekä hyviä käytäntöjä.

– Me emme voi seurata toimettomina sivusta, kun pohjoismaiset nuoret päättävät elämänsä, joka on tuskin vielä edes alkanut. Pohjoismaiden on vaihdettava kokemuksia ja etsittävä yhdessä ennaltaehkäiseviä ratkaisuja itsemurhavaarassa olevien nuorten ja muiden kärsivien auttamiseksi, toteaa Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Bente Stein Mathisen. Alkuperäisen jäsenehdotuksen aiheesta teki neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä.  

Me emme voi seurata toimettomina sivusta, kun pohjoismaiset nuoret päättävät elämänsä, joka on tuskin vielä edes alkanut.

 Bente Stein Mathisen, Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja

Itsemurhien syyt yksilöllisiä

Itsemurhaan päätyy joka päivä kymmenen pohjoismaalaista. Esimerkiksi Norjassa itsemurhan tekevien määrä on kuusinkertainen liikenneonnettomuuksien kuolonuhreihin verrattuna. Jokaisen itsemurhan taustatarina on erilainen, mutta karkeasti jaoteltuna kyse on pahoinvoivista nuorista, mielenterveysongelmaisista henkilöistä, yksinäisistä vanhuksista, surevista ihmisistä ja päihderiippuvaisista. Syiden moninaisuus vaikeuttaa itsemurhien ennaltaehkäisyä, mutta Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunta on kuitenkin tarttunut asiaan kunnianhimoisesti. Valiokunta haluaa neuvoston suosittavan Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että itsemurhien määrää pyrittäisiin vähentämään kaikissa Pohjoismaissa 25 prosentilla ja että alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten itsemurhat pyrittäisiin ehkäisemään kokonaan.        

Onnellisen alueen onnettomat nuoret

In the Shadow of Happiness -raportista ilmenee erikoinen paradoksi: Pohjola johtaa kansainvälisiä onnellisuusvertailuja, mutta maiden itsemurhaluvut ovat korkeat. Tätä äkkiseltään epäloogista yhteyttä selittää monien tutkijoiden mukaan se, että ihmiset vertaavat itseään muihin. Jos kaikki muut vaikuttavat iloisilta ja tyytyväisiltä, oma pahoinvointi kärjistyy. Tämä on siis vielä yksi muuttuja, joka voidaan lisätä jo ennestään haastavaan kokonaisuuteen.

Pohjoismaiden neuvosto on virallisen pohjoismaisen yhteistyön parlamentaarinen elin. Pohjoismaiden neuvosto perustettiin vuonna 1952. Neuvostossa on 87 valittua jäsentä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista.