Medlemsförslag om å jobbe fram en felles nordisk byggteknisk forskrift og krav for å redusere kostnader og bidra til økt konkurranse.