Digitalt nordisk seminar om inkludering av utsatte unge 15. september

15.09.22 | Arrangement
Tre kvinder sidder omkring et bord og arbejder på hver sin computer
Photographer
Unsplash
Arbeids- og inkluderingsdepartementet inviterer til digitalt seminar om inkludering av utsatte unge i arbeid, utdanning og samfunnsliv. Seminaret er en del av Norges formannskapsprogram for Nordisk Ministerråd i 2022. Nordisk Ministerråd skal i perioden 2021-2024 bidra til å videreutvikle den nordiske velferdsmodellen med spesielt fokus på utsatte barn, unge og voksne.

Informasjon

Dates
15.09.2022
Time
10:00 - 13:00

Inkludering av utsatte unge i arbeid, utdanning og samfunnsliv er høyt prioritert i de nordiske landene. Til tross for en rekke innsatser over mange år står likevel for mange utenfor. Hva forteller nordisk forskning om virkningsfulle metoder og tiltak? Hvordan kan de nordiske velferdsstatene gi helhetlig støtte til utsatte unge?

 

Seminaret er særlig aktuelt for ansatte i nordiske departementer, direktorater/styrelser og andre som arbeider med inkludering av utsatte unge, brukerrepresentanter og forskere. Det vil være tolking mellom skandinavisk og finsk og islandsk.

 

Programmet kan sees her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digitalt-seminar-om-inkludering-av-utsatte-unge-i-arbeid-utdanning-og-samfunnsliv/id2923473/

 

Seminaret vil streames fra den samme siden kl 10:00-13:00 15. september: