Ny nordisk rapport: Nordboere er storforbrugere af kultur

15.02.18 | Nyhet
Kunstudstilling i Reykjavik
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Svenskerne går på museum, finnerne på bibliotek og islændingene i biografen - og nordmændene gør lidt af det hele. En ny rapport fra Nordisk Ministerråd, State of the Nordic Region, analyserer nøgletal fra de nordiske lande og sammenligner dem på tværs af grænser og regioner. Tallene viser, at nordboerne er storforbrugere av museer, biografer og biblioteker.

En detaljeret læsning af tallene i State of the Nordic Region afslører, at islændinge i gennemsnit går 4.2 gange i biografen om året. Der er et godt stykke vej ned til nordmændene på andenpladsen med 2.5 årligt besøg

Til gengæld halter det lidt mere med danskernes biografforbrug. Her går danskerne i gennemsnit 2.3 gange i biografen om året, hvilket er et stykke fra førstepladsen. Sverige og Finland ligger på henholdsvis 1.8 og 1.6 årlige biografbesøg pr. indbygger.

Tredjepladsen indtager danskerne også, når det kommer til antal biografer. I Danmark er der 163 biografer, hvorimod Sverige tager førstepladsen med 418 biografer fordelt ud over hele landet, mens Norge tager andenpladsen med 201 biografer. Til sammenligning har Island kun 15 biografer. Men sammenholder man antallet af biografer med indbyggertallet er Island relativt set det land, der har flest biografer; 0.45 pr. 10.000 indbyggere, fulgt af Sverige med 0.42 pr. 10.000 indbyggere og Norge med 0.39 pr. 10.000 indbyggere. Her er Danmark helt nede på 0.29 pr. 10.000 indbyggere.

Bibliotekerne populære i Finland

Stort set alle større byer i Norden har mindst ét offentligt bibliotek og generelt er de nordiske befolkninger flittige biblioteksgængere. Men i forhold til biblioteksbesøgende topper Finland listen i Norden det og finnerne bruger bibliotekerne op imod dobbelt så meget som nordmændene.

Sammenlagt er det de tre nordiske hovedstæder Helsingfors, Stockholm og København, som har flest biblioteksbesøgende; Helsingfors har 6.3 millioner besøgende til 37 biblioteker, Stockholm har 6 millioner til 45 biblioteker, København har 4.6 millioner besøgende til 20 biblioteker. Oslo har kun 20 biblioteker og er samtidigt også den hovedstadsregion med færrest biblioteksbesøgende - blot 2.5 millioner om året.

Sverige har flest museer

Når det kommer til museer er Sverige klart de største i Norden. Stockholm og København har flest museer - og flest antal besøgende på dem – blandt alle nordiske byer

Den sydsvenske og storkøbenhavnske region skiller sig ud som Nordens museums-højborg: København, Helsingør og Fredensborg samt Malmø og Helsingborg har samlet set i alt 5.5 millioner besøgende om året og det er mere end nogen anden region i Norden.

Men Stockholm er enkeltstående den by, der har flest museer – og flest besøgende på dem. Faktisk har de stockholmske museer hele tre gange så mange besøgende som de københavnske alt i alt og dobbelt så mange som regionen omkring København.

State of the Nordic Region udkommer hvert andet år og skal ses som et led i en generel opgradering fra Nordisk Ministerråd i forhold til at bidrage med viden og indsigt til nordiske beslutningstagere.

- State of the Nordic Region bidrager med en sammenstilling af kundskab og information, der giver et helhedsperspektiv på udviklingen i Norden og hjælper nordiske beslutningstagere til at udforme nye politikker. Rapporten fremhæver og forklarer såvel succeser som udfordringer på vigtige samfundsområder. Dette er nordisk samarbejde, når det er absolut bedst, siger generalsekretær i Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten.

State of the Nordic Region er udarbejdet af Nordregio, ministerrådets forskningscenter for regionaludvikling og kapitlet om kultur er lavet i samarbejde med Kulturanalys Norden.

Fakta:

State of the Nordic Region er en unik samling af data fra hele Norden over økonomi, demografi, arbejdsmarkedsforhold, uddannelse og meget mere, illustreret med specialdesignede landkort. Rapporten udgives hvert andet år af Nordisk Ministerråd og tager så at sige temperaturen på regioner og kommuner i Norden. Som et led i udgivelsen opstilles et Regional Potential Index – designet af Nordregio, Ministerrådets forskningscenter for regionaludvikling og planlægning – der viser, hvor dynamiske de 74 regioner i Norden er ud fra traditionelle, sammenlignelige statistiske parametre.

Hele rapporten kan læses her:

Contact information