Nordisk støtte for sivilsamfunnsorganisasjoner

22.03.24 | Nyhet
Young people protesting
Fotograf
Martin Zachrisson / Norden.org
Sivilsamfunnets nordiske samarbeid er et prioritert område i de nordiske regjeringenes visjon om å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030. Nå utvides det nordiske støtteprogrammet Demos for å oppmuntre sivilsamfunnsorganisasjoner til å samarbeide over landegrensene.

Et vitalt sivilsamfunn er en grunnpilar i det nordiske demokratiet. Derfor kanaliserer de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan Nordisk ministerråd i år drøyt 1 millioner euro til støtteprogrammet, som fordeles på tre moduler med ulike søknadsperioder i løpet av året. 

Første søknadsrunder i mars

Først ut er Demos bildning og Demos kultur, begge med søknadsperiode 12. mars–12. april. Demos bildning støtter prosjekter der unges forståelse for eller kunnskap om Norden eller de nordiske språkene er i fokus, men også prosjekter som vil styrke det nordiske perspektivet i journalistikken. Demos kultur støtter prosjekter som styrker det kulturelle samarbeidet i Norden, med spesiell fokus på orkestersamarbeid, musikalsk samspill og litteratur.

Demos nettverk har søknadsperiode 13. august–13. september og kan innvilges til møter og nettverk som styrker sivilsamfunnets stemme, samt organisasjoners muligheter for å påvirke samfunnet.

Partnere fra tre land

– Mange sivilsamfunnsorganisasjoner, eller medborgerorganisasjoner som vi sier i Finland, har ofte et visst samarbeid med tilsvarende organisasjoner i et annet land fra før. Demos-finansieringen kan bidra til å etablere sterkere og mer langvarige samarbeid, sier Anne Malmström, støtterådgiver hos Nordisk kulturkontakt, som administrerer Demos.

Anne Malmström understreker at søknadsprosessen har blitt opplevd som letthåndterlig av tidligere søkere, og at det lønner seg å aktivisere samarbeidspartnere allerede nå. 

– Hvert prosjekt skal ha partnere fra minst tre nordiske land. Når alle er enige om retningen på prosjektet, er det lett å ferdigstille og levere inn søknaden i søkeportalen, sier Malmström.