Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Reaching the Agenda 2030

06.12.19 | Arrangement
Forest
Fotograf
Jonas Jacobsson
Hållbarhetsmålen handlar om att göra vår planet hållbar. De handlar om klimatförändringarna. De handlar om den värld vi ska lämna över till kommande generationer. Kom förbi och engagera dig i samtalen där talare berättar om hur vi tillsammans ska nå målen i Agenda 2030.

Informasjon

Dato
06.12.2019
Tid
12:30 - 19:30
Sted

Norrsken
Birger Jarlsgatan 57C
113 56 Stockholm
Sverige

Type
Evenemang

Evenemangen är öppna för allmänheten, men vissa kräver registrering (se program nedan). Evenemangen är kostnadsfria.

Delta på Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57 C i Stockholm.

12.30–13.30 Lunchsamtal: ReGeneration – youth food and climate activism

  • Emil Vincentz, ungdomsaktivist och grundare av Symplistic

Vi får höra Emil Vincentz, ungdomsaktivist och grundare av hållbarhetsföretaget Symplistic. Vilka förväntningar och krav på politiskt ledarskap har den yngre generationen när det gäller hållbara livsmedel? Vad vill de att livsmedelssystemet ska bidra med? Och viktigast av allt, vilken politik ser de som önskvärd och möjlig på detta område? Vilken politik skulle de själva gå med på att följa för att ta itu med de snabbt växande livsmedelrelaterade hälso- och klimatkriserna?

Nordiska ministerrådets Nordic Food Policy Lab

14.00–15.30 The climate aware next generation – is your company ready?

När det gäller att bekämpa klimatförändringarna är det avgörande att ändra de sätt på vilka vi producerar och konsumerar varor i Norden. Detta evenemang sammanför ambitiösa företag från det svenska Global Compact-nätverket med unga från Norden, som representerar nästa generation av klimatmedvetna konsumenter.

Nordiska ministerrådet i samarbete med Global Compact Sverige 

16.00–17.00 Young water solutions for sustainable development

Samarrangemang mellan Stockholm och Madrid

Evenemanget lyfter fram sådana lösningar och vattnets viktiga roll för att uppnå en hållbar utveckling. Unga innovatörer och forskare från Sverige och Spanien visar upp sina lösningar på utmaningar gällande vattentillgång, energi och avfallshantering, liksom kunskapsluckor i klimatförändringarnas effekter.

Stockholm International Water Institute (SIWI)

18.00–18.30 Briefing: Den svenska delegationen och det svenska civilsamhället

Samarrangemang mellan Stockholm och Madrid

Det svenska civilsamhället och den svenska delegationen gör en informell uppdatering av klimatförhandlingarnas status och reflektioner kring dem med chefsförhandlare Mattias Frumerie. Det kommer också att finnas tid för frågor. Evenemanget hålls på svenska.

Svenska miljödepartementet

18.30–19.30 Youth movement for sustainable consumption patterns?

Samarrangemang mellan Stockholm och Madrid

Vi verkar för förändring genom att ha en meningsfull dialog om mindre iögonfallande konsumtion bland starkt engagerade unga deltagare. Dialogen inleds med en liveuppdatering om pågående trender och aktiviteter i Madrid från representanter på plats. 

ReGeneration 2030

Evenemangen är öppna för allmänheten, men vissa kräver registrering (se program ovan). Evenemangen är kostnadsfria. Delta på Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57 C i Stockholm.

Observera att ändringar i programmet kan förekomma. 

LIVE från 16.00:

LIVE från 18.00: